Woningbouw in Winterswijk

– In 2023 zijn in de gemeente Winterswijk in totaal 139 woningen gerealiseerd. Dat is een forse stijging ten opzichte van de 84 woningen in 2022. Goed nieuws dus. Voor dit jaar verwacht de gemeente dat dit aantal helaas een stuk lager ligt. Aan de hoeveelheid plannen ligt het niet, die zijn goed voor 1.200 woningen.

De gemeente Winterswijk maakte in de Regionale Woonagenda van de Achterhoek de afspraak om 900 woningen te bouwen tot en met 2030. Om de voortgang goed te monitoren, stelde het college afgelopen dinsdag de planningslijst voor woningbouw 2024 vast. Deze lijst bevat 1.216 nieuwe woningen. Omdat de ervaring is dat niet alle plannen tot ontwikkeling komen, kiest de gemeente bewust voor deze omvang. “We zijn goed op weg”, aldus wethouder Gosse Visser. “Voor het komende jaar zien we dat veel plannen ‘in procedure’ zitten. Dat betekent dat het bestemmingsplan of omgevingsplan nog aangepast moet worden. Veel bestemmingsplannen werden voor 1 januari 2024 ter inzage gelegd door de inwerkingtreding van de omgevingswet, zoals het woningbouwplan van De Rikker en van de Narcisstraat-Parallelweg. De verwachting is dat we deze plannen dit jaar ter vaststelling voorleggen aan de gemeenteraad. In de praktijk betekent dit dat de bouw van deze woningen vanaf 2025 of 2026 kan starten.”

Enorme groei aan woningen in 2023

Met name in het eerste kwartaal van 2023 werd een aantal grote projecten opgeleverd. Denk hierbij aan de appartementen Johanna aan de Houtladingstraat (28), de sociale huurappartementen aan de hoek Parallelweg/Misterweg (10) en de appartementen aan de kop Meddosestraat en Singelweg (14). Daarnaast werden in 2023 ook appartementen gerealiseerd aan de hoek Vredensweg en Plataanlaan (12) en de sociale huurappartementen aan de Kreilstraat in het voormalig politiebureau (8) .

Het buitengebied is 28 nieuwe woningen rijker door woningsplitsing, transformatie en nieuwbouw. In de Omgevingsvisie Buitengebied zijn de mogelijkheden voor (nieuwe) woningen in het buitengebied verruimd. Daarnaast stelde het college van B&W onlangs de beleidslijn vast voor het splitsen van woningen, waardoor er nog meer woningen in aanmerking komen voor woningsplitsing.

Stijgende kosten, netcongestie en onderzoeken

De woningmarkt in Nederland is continu in beweging. Stijgende bouwkosten, fluctuerende woningprijzen, een grote vraag ten opzichte van een beperkt aanbod. “Wij zetten ons hiervoor in door bijvoorbeeld afspraken te maken met initiatiefnemers over betaalbaarheid en woningtypes,” licht wethouder Visser toe. “Ook op het gebied van netcongestie zien we uitdagingen ontstaan. Het elektriciteitsnet raakt vol en we weten nu nog niet welke woningbouwprojecten we wel, later of niet aan kunnen sluiten op het net. We zien daarnaast dat de verplichte flora en fauna onderzoeken ook voor vertraging kunnen zorgen.”

Geschreven door Redactie 1Achterhoek op 2024-03-14 10:41:32


Mail ons!
Heb jij een tip of opmerking? Mail naar de redactie: redactie@1achterhoek.nl.