Winterswijk onderzoekt mogelijkheden voor flexwoningen arbeidsmigranten

– De economie groeit en er is meer vraag naar personeel, bijvoorbeeld in de logistiek, horeca, zorg en bouw. Bedrijven zetten steeds vaker internationale arbeidsmigranten in om aan de groeiende arbeidsvraag te voldoen. Hierdoor stijgt ook de vraag naar tijdelijke, goede huisvesting. Daarom laat de gemeente Winterswijk een onderzoek doen naar de (toekomstige) behoefte aan arbeidsmigranten en naar mogelijk geschikte locaties voor flexwoningen voor deze doelgroep.

“We krijgen nu al aanvragen van initiatiefnemers die arbeidsmigranten willen huisvesten,” geeft wethouder Gosse Visser aan. “Om goed in beeld te krijgen wat de daadwerkelijke behoefte is, laten wij door een extern bureau onderzoek doen. Zowel naar de huidige als toekomstige behoefte aan arbeidsmigranten. Ook laten we onderzoeken wat mogelijk geschikte locaties voor flexwoningen voor deze doelgroep. Daarnaast kijkt het bureau naar subsidiemogelijkheden en de kansen om doelgroepen te combineren, zoals spoedzoekers en jongeren.” De wethouder noemt kwalitatief goede huisvesting een gedeelde verantwoordelijkheid voor zowel werkgevers, uitzendbureaus en de gemeente. “Werkgevers hebben arbeidsmigranten nodig vanwege een tekort aan beschikbaar personeel in Nederland. Daarom vragen we ook of bedrijven bereid zijn mee te investeren in de huisvesting van arbeidsmigranten. Niet meer dan logisch, want arbeidsmigranten moeten fatsoenlijk kunnen wonen.”

Gesprekken met werkgevers, uitzenbureaus, huisvesters en OWIN

Er worden op dit moment gesprekken gepland met grotere werkgevers, uitzendbureaus, huisvesters en de Ondernemerskring Winterswijk (OWIN). Wethouder Visser: “Het uiteindelijke onderzoeksrapport geeft ons inzicht in de daadwerkelijke behoefte aan arbeidsmigranten en waar we deze doelgroep het beste kunnen huisvesten. Het geeft ons handvaten om ons huisvestingsbeleid te actualiseren en initiatieven volgens de meest recente gegevens beoordelen.”

Regionaal beleid

De groeiende behoefte aan arbeidsmigranten en geschikte huisvesting staat ook in de regio Achterhoek hoog op de agenda. Zij werken op dit moment aan een uniform regionaal beleidskader. Hierin wil men de kwaliteitseisen van huisvesting voor arbeidsmigranten omschrijven en de controle en handhaving hiervan. Ook worden er afspraken gemaakt over de aantallen te huisvesten arbeidsmigranten.

Geschreven door Eveline Zuurbier op 2023-03-07 16:07:10


Mail ons!
Heb jij een tip of opmerking? Mail naar de redactie: redactie@1achterhoek.nl.