OWIN: Zorgvuldige haast geboden naar nieuwe grond voor bedrijventerreinen: Winterswijk heeft niets op de plank liggen

– Winterswijkse bedrijven willen economisch én ook sociaal gezien kunnen inspelen op maatschappelijke en technologische veranderingen. Daar kan op dit moment geen sprake van zijn. “Er is helemaal niets beschikbaar aan ruimte en aan grond. Winterswijk heeft geen kavels op de plank liggen. Dat is het slechtste wat je kunt bedenken voor de bedrijvigheid en leefbaarheid van de plaats.”

Het Winterswijkse college kondigde afgelopen week opnieuw een onderzoek aan dat opties voor nieuwe bedrijfslocaties in kaart moet brengen. Nieuw aan dit tweede onderzoek is dat er meer participatie in het proces moet plaatsvinden en dat de gemeenteraad de kaders bepaalt over hoe en waar ruimte voor de bedrijven kan komen. Daar ging het de laatste keer in mis met weerstand en protesten van omwonenden als reactie. Die werden vervolgens omarmd door de toenmalige oppositiepartijen Voor Winterswijk en CDA waarmee zij de overwinning van de verkiezingen naar zich toetrokken.

De Winterswijkse industriële kring OWIN ziet de bui al hangen. Door woningbouwplannen, andere voornemens voor de Spoorzone en het behouden van groen is er over een paar jaar geen plek meer voor bedrijven. En dat leidt nu al tot problemen, zeggen ondernemers binnen de kring van OWIN. De processen voor vergunningen en bouwrijp maken duren al gauw een jaar of vier nodig voordat een bedrijf gebouwd kan worden.
Voor uitbreiding van de Winterswijkse bedrijven zijn er nu al geen kavels meer beschikbaar als alleen het terrein hectare) van de oude steenfabriek De Vlijt, dat de gemeente Winterswijk onlangs heeft aangekocht: 4,8 hectare voor 7,6 miljoen euro. Onder uitbreiding verstaat de bedrijvigheid van Winterswijk, dat er meer ruimte nodig is voor modernisering als robotisering, verduurzamen en meer dienstverlening. En ook Winterswijk zijn nieuwe inwoners die er willen wonen en werken. “Er is flinke aanwas aan nieuwe bedrijvigheid”, laat Jurgen van Ast van OWIN in een eerste reactie weten over de nieuwe zoektocht die het college van burgemeester en wethouders voor de bedrijven is begonnen.

Owin wil geen onnodige tijdverspilling door politieke zetten

Tussen wonen en werken zit in Winterswijk een heel sterke relatie. Jurgen van Ast: “De bedrijvigheid is met name gericht op Winterswijk zelf. Nieuwe bedrijven komen zich hier niet vestigen. Het betreft bedrijven die hun wortels hebben in Winterswijk die zoeken naar uitbreiding van hun ondernemingen. Bedrijvigheid en werkgelegenheid hangen in sterke maten samen met de aantrekkelijkheid van de banen en van het wonen in Winterswijk. “Dat geeft tevens de kwetsbaarheid van geheel Winterswijk aan.” Er is volgens Van Ast voor de komende dertig jaar ruimte voor industrieterrein nodig voor de ontplooiing van Winterswijk. Gemeente Winterswijk heeft samen met OWIN berekend dat dit neer komt op 17 hectare. “Dat vraagt om visie, om een juiste doorkijk”, zegt Van As. “Dat kan in theorie volgend jaar al nodig zijn, maar ook over vijftien of twintig jaar.”

‘Ga maar naar Doetinchem’

De integratie van werken en wonen is belangrijk om economisch en sociaal divers te blijven en ook in de toekomst plaats te bieden voor werk van nieuw-geschoolden. “Tien jaar geleden zei de regiopolitiek: ‘ga maar naar de A18 (industriegebied aan de A18 bij Wehl) in Doetinchem, maar dan verdwijnen hier het bedrijfsleven en de voorzieningen, terwijl zij de economische motor zijn”, legt hij het Winterswijkse probleem van de bedrijven uit. “Dat probleem heeft de provincie tijdig onderkend.”

Bij OWIN is een groeiende frustratie merkbaar. Het ontbrak te lang aan visie om bepaalde maatregelen te nemen die je moet doen om bedrijvigheid te behouden en te stimuleren. ‘Te lang vertraagd, maar uiteindelijk komt het goed met de juiste omgang in zorgvuldigheid, concludeert OWIN. “Met het onderzoek naar nieuwe bedrijventerreinen zijn we vier jaar terug in de tijd. De aanwijzing van de Misterweg voor nieuwe bedrijfsontwikkeling is teruggedraaid door de nieuwe coalitie. Een raadsbesluit terugdraaien is ondemocratisch, maar in het proces snappen we dat wel, oordeelt OWIN met een gepaste terughoudendheid..
De zet leidde tot de aankoop van het terrein van De Vlijt met bijhorend bosperceel. Verantwoordelijk wethouder Gosse Visser had OWIN beloofd er gas op te zullen geven. “Een noodzakelijke aankoop”, noemt Van Ast het terrein van De Vlijt, “want er is helemaal niets in Winterswijk. “Je moet wat op de plank hebben liggen, zorgvuldig mee omgaan want de effecten op de Winterswijkse leefomgeving zijn groot.”

Geschreven door Eveline Zuurbier op 2023-03-07 18:36:31


Mail ons!
Heb jij een tip of opmerking? Mail naar de redactie: redactie@1achterhoek.nl.