Winterswijk brengt aantal vluchtelingen in azc terug naar 400

WINTERSWIJK – De proef met het huisvesten van 100 extra asielzoekers in het azc in Winterswijk loopt af op 1 september. Dat heeft het college van Winterswijk besloten. Wel worden vanaf die datum ongeveer 64 statushouders – asielzoekers met een verblijfsvergunning – gehuisvest in twee woonblokken op het terrein.

Het azc in Winterswijk is een open asielzoekerscentrum, zonder slagboom, midden in een woonwijk. Normaal gesproken is er plek voor ongeveer 400 asielzoekers. Afgelopen oktober werd de capaciteit, vanwege de asielcrisis, tijdelijk verhoogd naar 500 asielzoekers.

Dat besluit leidde tot gemengde gevoelens bij omwonenden. Zo bleek vorig jaar uit een onderzoek onder buurtbewoners dat de overlast en een toenemend gevoel van onveiligheid door bewoners van het azc was toegenomen.

'Genoeg draagvlak in de buurt'

Het besluit dat de 100 extra plekken per 1 september komen te vervallen en dat er statushouders worden gehuisvest, is volgens wethouder Elvira Schepers positief ontvangen door buurtbewoners.

“Vorig week hebben we dit besluit met de buurt gedeeld en er blijkt genoeg draagvlak te zijn”, aldus Schepers. Het komende halfjaar heeft het COA de tijd om het aantal asielzoekers terug te brengen tot maximaal 400.

Tussenoplossing

Het huisvesten van 64 statushouders in twee woonblokken op het azc is volgens de gemeente een tussenoplossing. “Het doel is nog steeds om deze mensen zo snel mogelijk te huisvesten in een reguliere woning”, aldus de wethouder. “Dat is ook beter voor hun integratie.”

Vanwege de krapte op de woningmarkt, zitten statushouders nu noodgedwongen langer in een azc en houden zij die plekken bezet. “Met huisvesten van deze statushouders in de woonblokken kunnen ze sneller beginnen aan hun inburgering”, zegt Schepers.

Statushouders uit andere gemeenten welkom

Winterswijk heeft voor de eerst helft van 2023 de taak om 35 personen te huisvesten. De verwachting is dat het aantal in de tweede helft van 2023 nog hoger komt te liggen. De beschikbare capaciteit in de twee woonblokken is hoger dan het aantal statushouders dat Winterswijk moet huisvesten.

Daarom kan de gemeente, mocht hier behoefte aan zijn, ook statushouders van de gemeente Oost Gelre een plek bieden in deze tussenvoorziening. In die gemeente is nu nog een opvanglocatie aanwezig voor statushouders die wachten op een reguliere woning, maar de locatie in Lichtenvoorde sluit eind augustus.

Extra investering van 4 miljoen

Verder maakte het COA bekend dat het vier miljoen euro gaat investeren om het azc verder te verbeteren. Zo worden alle woonblokken verbeterd, komen er meerdere recreatieruimtes, een nieuwe speelvoorziening voor kinderen en worden de ruimtes van de gezondheidsdienst, vluchtelingenwerk en de leslokalen aangepakt en uitgebreid.

Geschreven door Davie Klein Gunnewiek op 2023-02-28T12:57:17+01:00


Mail ons!
Heb jij een tip of opmerking? Mail naar de redactie: redactie@1achterhoek.nl.