Waarom is stemmen voor het waterschap dit keer anders?

– Extreme droogte, mega regenbuien, schoon water. Het zijn zomaar wat hoofdbrekers voor de waterschappen in Gelderland. Door de klimaatverandering zien we steeds beter dat de waterschappen in Gelderland belangrijk zijn. Woensdag kun je kiezen voor een nieuw bestuur.

Gelderland is verdeeld in drie waterschappen: Rivierenland, Vallei en Veluwe en Rijn en IJssel. Ieder waterschap regelt in zijn regio de waterhuishouding. Het algemeen bestuur bestaat uit achttien tot dertig mensen. Daarnaast is er ook een dagelijks bestuur en daarvan is de dijkgraaf de voorzitter.

Jij hebt meer te kiezen

Dit jaar zijn de verkiezingen anders dan voorgaande periodes, de zetelverdeling is gewijzigd. In december heeft Den Haag een wet aangenomen waarin een nieuwe zetelverdeling is gemaakt. Op dit moment is het zo dat boeren, ondernemers en de natuur zeven tot negen zetels hebben in de waterschapsbesturen, zonder dat je daarop kunt stemmen. De belangen van deze partijen zijn zo groot, werd altijd gezegd, omdat ze recht van spreken moeten hebben.

GroenLinks en D66 in de Tweede Kamer wilde dat deze vaste zetels zouden verdwijnen, omdat zij het democratischer vinden wanneer ieder persoon gekozen wordt. Uiteindelijk is er een compromis gekomen en blijven er vier van deze geborgde zetels over. De ondernemers verliezen alle zetels. De boeren en natuurorganisaties hebben ieder nog wel twee zetels.

Toen ik hoorde dat onze zetels zouden verdwijnen, voelde ik mij genaaid

Bekijk hier de reportage:

Ondernemersbelang onder druk

“Het waterschap moet op zoveel gebieden besluiten nemen en daar moet een goede belangenafweging in gemaakt worden”, zegt Bart Broens van Papierfabriek Doetinchem. “Ik maak me er wel zorgen over of ons belang nog goed vertegenwoordigd blijft.”

In Doetinchem recyclen ze papier tot onder andere servetten, tafelkleden en papieren zakjes. Voor dat proces is veel water nodig. “Dat water moet gezuiverd worden en daarvoor hebben wij het waterschap heel hard nodig”, aldus Broens.

Partij voor Ondernemers

Bij Waterschap Rijn en IJssel is ondernemer Otto Willemsen uit Netterden opgestaan. Hij zit al twee termijnen bij het waterschap, zijn vader zat erin en zijn opa ook. “Toen ik hoorde dat onze zetels zouden verdwijnen, voelde ik mij genaaid.”

Hij bedenkt zich geen moment en met stoom en kokend water richt hij een partij op. “Het is heel erg belangrijk om de belangen van ondernemers naar voren te brengen, ze betalen ook heel veel geld aan het waterschap.” Het is de komende dagen hard werken om iedereen te laten weten dat de partij bestaat. “We hebben geen geld, maar we gaan heel hard aan het werk en hopen op een zetel.” De partij doet overigens ook mee bij waterschap Vallei en Veluwe.

Waarom zou jij stemmen?

Zoals gezegd merken we steeds meer van de taken die het waterschap uitvoert. Dijken worden veiliger gemaakt om overstromingen te voorkomen en tijdens hele natte periodes zien we dat wat wordt vastgehouden. Partijen waarop jij kunt stemmen denken verschillend over de manier waarop we dat moeten doen. Moeten we belastinggeld gebruiken om wateroverlast te voorkomen, of moet het geld pas uitgegeven worden als er schade is? En moet er meer geld uitgetrokken worden aan biodiversiteit op die dijken? Jij betaalt waterschapsbelasting en komende woensdag kun jij dus bepalen hoe jij denkt over de besteding van dat geld.

Geschreven door Melanie Lokate, Omroep Gelderland op 2023-03-14 15:41:33


Mail ons!
Heb jij een tip of opmerking? Mail naar de redactie: redactie@1achterhoek.nl.