Waarom de Winterswijkse Uitdaging bestaat is: ‘WUh wil meer matchen’

– De missie van de WUh (Winterswijkse Uitdaging helpt) is maatschappelijk betrokken ondernemen stimuleren en organiseren met als doel maatschappelijke organisaties te ondersteunen. Door maatschappelijk betrokken te ondernemen, laten bedrijven hun betrokkenheid bij de samenleving in hun eigen omgeving zien. Eén van de doelen van de WUh is de samenwerking tot stand brengen tussen bedrijven en maatschappelijke organisaties door een bijdrage te leveren aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken.

Zo is de WUh simpel gezegd een bemiddelingsbureau in vraag en aanbod van materialen (spullen), middelen (media) en menskracht (extra handjes, creativiteit, kennis en kunde). Een ondernemersnetwerk dat doet waarin bedrijven gestimuleerd worden om hun maatschappelijke betrokkenheid te tonen in concrete acties om daarmee het leefklimaat in hun directe omgeving te verbeteren. De WUh zorgt voor samenwerking tussen maatschappelijke organisaties, burgerinitiatieven en het lokale bedrijfsleven. WUh stimuleert bedrijven om hun maatschappelijk betrokken ondernemerschap te tonen in concrete acties en daarmee de leefbaarheid in de lokale samenleving te ondersteunen. De Uitdaging matcht vraag en aanbod op diverse manieren. De WUh bemiddelt tussen vraag en het aanbod van bedrijven uit haar eigen netwerk. Matches worden zowel op lokaal als op landelijk niveau tot stand gebracht. Zo is er voor iedere vraag een match te maken. Wanneer er een vraag bij de WUh binnenkomt, bekijkt men bij welk bedrijf of organisatie men deze vraag neer kan leggen. Wanneer de vraag kan worden ingevuld, spreekt men van een match. Daarmee stimuleert de WUh bedrijven hun maatschappelijke betrokkenheid te tonen én wordt onze samenleving een beetje beter gemaakt . Vragen om spullen en of maatschappelijk betrokken ondernemen mail naar info@wuhwinterswijk.nl.

Geschreven door Redactie 1Achterhoek op 2023-10-05 08:45:40


Mail ons!
Heb jij een tip of opmerking? Mail naar de redactie: redactie@1achterhoek.nl.