Stoppen Zomermarkt signaal voor evenementengemeente Oost Gelre organiseren te vereenvoudigen

– Gemeente Oost Gelre wil met andere evenementen gaan overleggen over hoe zij samen met de organisatie ervan kunnen vereenvoudigen en de kosten kunnen verminderen. Aanleiding zijn de vragen die de commissie stelde over het stoppen van de Zomermarkt. Door de toenemende complexiteit van regelgeving en de alsmaar stijgende kosten om daaraan te kunnen voldoen is de organisatie bestaande uit vrijwilligers met de Zomermarkt gestopt.

Het bekerinruilsysteem met daardoor minder omzet zonder een financiële tegemoetkoming van de gemeente was in de ogen van de Zomermarkt-organisatie de druppel om de volgende editie niet meer te organiseren. De kermissen in Groenlo en Lichtenvoorde waarvoor de gemeente de hoofdorganisator is, werkten niet met dat inruilsysteem om te recyclen, terwijl dit per 1 juli van dit jaar wel Europees (EU SUP-richtlijn,: drinken mag je vanaf dan niet meer serveren in eenmalig te gebruiken bekers, flesjes en bakjes) verplicht is. Hierover bestaan bij de organisatie van de Zomermarkt nog vragen.

Wethouder Arjen Schutten kreeg dinsdagavond een storm aan vragen over het definitief stoppen van het evenement. Had Oost Gelre dit als evenemetengemeente kunnen voorkomen? “De geschetste situatie is herkenbaar”, zei Schutten. “Ook voor de organisaties van de kermissen in de kleine kernen is tijdens gesprekken met hen gebleken, best een stevige opdracht om formulieren voor de vergunning in te vullen en voldoende vrijwilligers te houden. Dat alles kan de motivatie ondermijnen. In ons laatste gesprek met de Zomermarkt, heeft de afvaardiging om daar op gewezen en is een basis geworden om samen te gaan kijken naar oplossingen. We willen een vervolg mogelijk maken door met andere organisaties van evenementen om tafel te gaan zitten om te zien waar wij als gemeente zaken kunnen vereenvoudigen en kosten kunnen verminderen.”

Oost Gelre herkent zich niet in de berichten

Naar aanleiding van het persbericht van de Zomermarkt aan media en de artikelen die er verschenen (ook op 1Achterhoek) gaf de wethouder uitleg. “Voorop gesteld: ‘het is bijzonder jammer dat het evenement stopt gezien de gezelligheid en de activiteit in onze gemeente. Maar we hebben een constructief overleg gehad met de Zomermarkt en herken me niet in de berichtgevingen. De Zomermarkt heeft zelf gekozen voor een bekerinruilsysteem. Het is een Europese richtlijn en het gaat erom hoe je die invult. Het is een keuze nadat de Zomermarkt overleg heeft gehad met Horeca Oost Gelre en Koninklijke Horeca Nederland.”

Schutten ging ook in op het punt van financiële ondersteuning en subsidies waarover de Zomermarkt-organisatie viel. Volgens de wethouder is dat de taak van het Ondernemersfonds Lichtenvoorde waaraan de Oost Gelre de geïnde reclamebelasting en precariolasten terugstort plus nog een subsidie geeft voor het organiseren van activiteiten in het centrum.

Terugkeer van bier uit een glas drinken

Commissielid Frank Beurskes (VVD) vroeg of de terugkeer van glazen een alternatief kan zijn. “De reden omwille van veiligheid kan niet de reden zijn dat niet te doen. In de jaren dat glas werd gebruikt reden de ambulances niet af en aan”, aldus Beurskes. Maar wethouder Schutten wilde daar niet aan. “In 2008 is het gebruik van plastic bekers bij evenementen ingevoerd en dat is om weloverwogen redenen gebeurd om de veiligheid te waarborgen.”

Doorstart van de Zomermarkt

Na afloop van de vergadering reageert wethouder Arjen Schutten, dat hij hoe evenementen met de SUP-rechtijn kunnen oppakken ook in regionaal verband wil bespreken. Hij zei ook met Benno Voorhuis voorzitter van het Ondernemersfonds te gaan overleggen. Volgens Voorhuis heeft de Zomermarkt jaarlijks een fors bedrag gekregen uit het fonds ter financiële ondersteuning van het evenement. Het Ondernemersfonds Lichtenvoorde bekijkt een doorstart van het Lichtenvoordse evenement.

Geschreven door Eveline Zuurbier op 2023-10-05 10:21:46


Mail ons!
Heb jij een tip of opmerking? Mail naar de redactie: redactie@1achterhoek.nl.