Voorlopig geen nieuw IKC in Groenlo: ‘Onbestaanbaar en schandalig’

– De gemeente Oost Gelre heeft de samenwerking met stichting IKC Willibrordus opgezegd voor de realisatie van een nieuw Integraal Kindcentrum (IKC) aan de Karel Doormanstraat in Groenlo. In 2021 ging de gemeenteraad nog akkoord met een investering van bijna 5 miljoen euro voor het nieuwe IKC, maar sindsdien zijn de bouwkosten veel hoger geworden. De gemeente en de stichting konden het niet eens worden om het nieuwe schoolgebouw op een andere manier alsnog te realiseren.

“Dit is onbestaanbaar en schandalig”, laat Peter Dooijeweerd voorzitter van het College van Bestuur van Delta Scholengroep, waar de Willibrordus onder valt, in een eerste reactie weten. Hij werd dinsdag door de wethouder op de hoogte gebracht van het besluit. “Ik heb nog geen formele reactie van de gemeente op papier gekregen en nauwelijks de leerkrachten, ouders en kinderen van de school kunnen informeren.”

Ook wethouder Ellen Dusseldorp-Ribbers betreurt de gang van zaken. “Het is ontzettend jammer dat we niet tot overeenstemming zijn gekomen voor een alternatieve invulling van het project”, zegt Dusseldorp Ribbers. “Ik begrijp dat dit tot grote teleurstelling leidt bij de kinderen van de Willibrordusschool en hun ouders.”

Ruimte voor drie onderwijslocaties

De gemeenteraad van Oost Gelre besloot in 2018 dat vanwege de terugloop van het aantal leerlingen er in Groenlo nog maar plek is voor drie onderwijslocaties. Dat is de locatie van ’t Carillon in de binnenstad, een toekomstig IKC aan de Buitenschans op de huidige locatie van de ‘Ni-je Veste’, en het nieuw te bouwen IKC aan de Karel Doormanstraat.

Er ontstond echter discussie tussen de gemeente en Delta Scholengroep over de bouw van een nieuwe gymzaal. Delta Scholengroep wil graag een gymzaal bij het nieuwe IKC aan de Karel Doormanstraat, maar wil niet de hele exploitatie op zich nemen. De gemeente is ook niet bereid om een deel van de exploitatie over te nemen.

Botsing over exploitatie

Om de bouw van het nieuwe IKC niet verder te vertragen besloot de gemeenteraad in december 2021 om bijna 5 miljoen euro beschikbaar te stellen voor de nieuwbouw van de school. In een later stadium zouden dan afspraken worden gemaakt over de exploitatie van de gymzaal.

“Wij hebben bij de gemeente aangegeven dat we het voor de eerste tien jaar best willen exploiteren”, zegt Dooijeweerd. “Maar het kan niet zo zijn dat een onderwijsinstelling voor dertig jaar verantwoordelijk wordt voor een gymzaal. Als in de avonduren andere sportverenigingen gebruik maken van de gymzaal, is dat ook van maatschappelijk belang”, vindt Dooijeweerd.

De gemeente blijft bij de voorwaarde dat bij een nieuw te bouwen gymzaal de exploitatie volledig bij de school ligt. “Dat geldt niet alleen voor de Willibrordusschool, maar voor alle scholen met een gymzaal in de gemeente”, aldus wethouder Dusseldorp-Ribbers.

School en gemeente in impasse

Hoe het nu verder moet in de impasse tussen de stichting en de gemeente is niet duidelijk. De leerlingen van de Willibrordusschool blijven voorlopig les krijgen in de voormalige Watermolenschool die leeg stond.

“We willen er nog steeds zorg voor dragen dat er goede onderwijshuisvesting is voor alle kinderen in Oost Gelre”, zegt Dusseldorp-Ribbers. “We hebben dan ook de intentie er samen met de stichting uit te komen en willen opnieuw om tafel.”

Dooijeweerd is de gemeente na dit besluit wel even kwijt. “Ik denk niet dat we volgende week alweer samen aan tafel zitten. Als de gemeente onderwijshuisvesting zo belangrijk vindt, dan hadden ze dit na zoveel jaar ook wel kunnen omarmen”, aldus Dooijeweerd.

Geschreven door Davie Klein Gunnewiek, Omroep Gelderland op 2023-09-06 15:11:36


Mail ons!
Heb jij een tip of opmerking? Mail naar de redactie: redactie@1achterhoek.nl.