Hoe ziet Oost Gelre in 2040 eruit?

– Deze maand discussieert de gemeenteraad over de Omgevingsvisie en die is voor een gemeente met veel agrariërs en een bedrijfsleven dat op die sector bouwt, een grote uitdaging. Want hoe breng je biodiversiteit, natuur en ook nog recreatie door oog te houden voor de agrarische cultuur en – landschap nu bij elkaar?

Kan Oost Gelre dat aan? En hoe ziet het landelijke gebied van Oost Gelre er over 17 jaar eruit? Schuren en stallen verdwijnen in het buitengebied en welke economische ontwikkeling komt ervoor terug? De agrarische sector is een pijler onder de industrie en werkgelegenheid. Blijft Oost Gelre leefbaar door woningbouw of zijn daar meer oplossingen voor nodig? Jongeren zeiden in de podcast dat Oost Gelre eerst wat moet doen om de woningdoorstroming te activeren. Senioren houden de gezinswoningen te lang vast. Hoe gaat Oost Gelre daar beleid op voeren en is 17 jaar vooruit kijken niet een korte termijnsvisie voor grote opgaves als de transitie van de agrarische sector? Het llemaal vragen waar de Omgevingsvisie richting aangeeft. En hoe kan Oost Gelre een duidelijk toekomstperspectief aan ‘landbouwers’ geven wanneer landelijk beleid tot stilstand is gekomen door de verkiezingen? De Omgevingsvisie zet hier zelf vraagtekens bij. En in de effecten reportage staat dat ‘we’ de doelen voor een vitaal landelijk gebied nauwelijks gaan halen. “Het is uiteindelijk een gids voor ruimtelijke vraagstukken en is tevens een uitnodiging om samen aan de gemeente te bouwen”, zei voorbereidend ambtenaar Anne-Marie Bruggert. “Het zijn niet alleen huizen die de ruimte invullen; de verenigingen en de samenleving vullen ook ruimte.”

Wethouder Hoenderboom is optimistisch: ‘de gemeente kijkt voor alle plannen door deze bril’

Het college presenteerde in de afgelopen dagen de Omgevingsvisie. En zodra de gemeenteraad deze in september vaststelt, kijkt de gemeente door deze bril voor alle nieuwe vergunningaanvragen, zei verantwoordelijk wethouder Jos Hoenderboom. Te beginnen bij een afwijking in een aanvraag voor een nieuw bestemmingsplan, zei de wethouder. Hoenderboom is optimistisch. “Als de Omgevingsvisie realiteit wordt, moet het bij alles wat je doet een verbetering geven voor samenkomst in alles. Zowel ruimtelijk als sociaal. We zijn een sociaal en economisch krachtige gemeente met gemeenschapszin. Biodiversiteit moet de kwaliteit aan het landschap geven en de Omgevingsvisie doet ons anders kijken naar woningbouw. Waterkwaliteit en droogte en hittestress tegengaan komt er nadrukkelijk aan te pas. We zullen met andere spelregels te maken krijgen. We zoeken in alles wat we doen de balans met wat de natuur aankan. Dit vraagt een veel bredere manier van kijken. Eigenlijk stellen we ons voor een hele mooie opgave voor de wereld. En misschien is deze wel ingewikkelder geworden, maar het is een heel mooie opgave.”

Grote opgaves voor een vitaal landelijk gebied die ‘we’ niet gaan halen?

De visie heet ‘Groen en Verbonden’ en telt 76 pagina’s met doorkijkjes in getekende plaatjes en schuifbalkjes geven de mate van belangrijkheid aan over wat inwoners van Oost Gelre belangrijk vinden. Hoewel wethouder Hoenderboom zich trots uit over de gemeente, dat Oost Gelre het goed doet en kunnen rekenen op naoberschap leven er ook veel zorgen. En er zijn keuzes te maken waarbij de gemeente in de Omgevingsvisie niet duidelijk aangeeft welke keuze voorop staat. Daar rijzen vragen over. Als het gaat over uitbreiding industrie op de Laarberg en grootschalige energie-opwek die daarvoor nodig is, kun je niet méér landbouwgrond aanwenden als tegelijkertijd de landbouwsector naar circulair en natuurinclusief wilt brengen. En gaan de regionale afspraken omtrent de energietransitie vóór het lokale belang cq lokaal eigendom? Wethouder Hoenderboom: “De bedrijven zeggen: ‘behouden wat goed is’, en daar hebben zij een punt. Ze zeggen ‘alles goed en wel, het samenleven wordt gedragen door de economie’. Er zijn per 1000 inwoners 800 banen in Oost Gelre. Dat is voor de economie een goed teken, laat Hoenderboom doorschemeren, maar tegelijkertijd is het een vraagstuk over hoe je mensen beschikbaar krijgt voor die banen. Om deze redenen is de Omgevingsvisie een dynamisch document. Alles wat we belangrijk vinden staat erin. Als straks meer duidelijk wordt over de landbouw, dan passen wij dat in.” Het is de bedoeling dat de Omgevingsvisie elke vier jaar wordt bijgesteld via besluitvorming in de raad.

Aandacht voor lokale bereikbaarheid: ‘gezond’ fietsnetwerk en OV-knooppunt Lievelde

Er zijn 12 zienswijzen binnengekomen waarvan de meeste gaan over ‘hoe groen de ruimte wordt ingericht dat niet ten koste mag gaan van het buitengebied, fietsplezier, de leefbaarheid in Zwolle en dat Oost Gelre oog moet houden voor de landbouw die het gebied met natuurwaarden zo gevormd hebben. Daarbij heeft ProRail Oost Gelre gevraagd geen bouwplannen te ontwikkelen in de nabijheid van het spoor en vraagt ook Tennet ruimte voor grondgebruik voor de hoogspanningsverbinding. De wens de verkeersader N18 op te waarderen naar 2 x 2-baans 100km/uur-weg voor een betere bereikbaarheid in de ogen van de visie, snijdt kleine kernen af van de hoofdkernen af. Ondernemers hebben hierin een sterke lobby. Opwaardering is een trigger voor Rotterdam voor de aanleg van de Noordtak en daarover heeft de PvdA tijdens de commissie van gisteravond al vragen over gesteld.

Opvallend in de Omgevingsvisie is de aandacht voor mobiliteitsknooppunten in Lichtenvoorde, Groenlo en Lievelde. Met name Lievelde is een opstap- (naar snelle verbindingen richting Randstad) en aankomstpunt voor het gebruik van openbaar vervoer binnen de regio en voor inwoners uit Oost Gelre. Voor een goed fietsnetwerk dient niet alleen gekeken te worden naar recreatie. Een fietsnetwerk moet ook goede verbindingen geven naar school, stage en het werk.

Op dinsdag 19 september stelt de gemeenteraad van Oost Gelre de Omgevingsvisie al of niet vast. Voor Lokaal Belang is de Omgevingsvisie een hamerstuk. Commissielid Gerard Klein Gunnewiek betoogde dat het dynamisch document is dat beschrijft wat de maatschappij in de toekomst wil. En omdat niemand dat weet, zijn burgers mondig genoeg om inspraak te hebben door middel van de Omgevingswet.

Geschreven door Eveline Zuurbier op 2023-09-06 10:59:52


Mail ons!
Heb jij een tip of opmerking? Mail naar de redactie: redactie@1achterhoek.nl.