Versnelling voor verduurzamen sociale huurwoningen: 350 van de 2200 woningen in Winterswijk hebben slecht energielabel

– Om de huishoudens in sociale huurwoningen te helpen energie te besparen én ook op de hoge energiekosten, gaat woningcorporatie De Woonplaats woningen met een slecht energielabel (E, F en G-label) versneld verduurzamen. Het gaat om 350 van de 2200 sociale huurwoningen in Winterswijk. De Woonplaats gaat ook verder met de aanpak in verduurzaming van appartementencomplexen die een slechter label hebben dan energielabel C. Dat is afgesproken met de gemeente en de Huurdersvereniging Winterswijk. Voor de gehele verduurzamingslag heeft De Woonplaats 3,1 miljoen euro gereserveerd.

Er komen ontzettend veel taken op ze af. Denk aan de bouw van nieuwe woningen, de opdracht om te verduurzamen en het leefbaar houden van wijken. Ook moet alles betaalbaar blijven. De inzet is daarom voor 2023 groot. En om de slag voor een versnelde verduurzaming te maken trekken de drie partijen samen op. Zowel De Woonplaats als de gemeente Winterswijk en de Huurdersvereniging zetten energiecoaches in. Hierbij worden een aantal huurders opgeleid tot energiecoach met de bedoeling anderen te helpen met energiebesparing en advies te geven over hoe je energie kan besparen. Door vooral (kleine) maatregelen te nemen en in het aanpassen van het (woon) gedrag kan er al veel behaald worden, is de ervaring.

Ook bekijken De Woonplaats en de gemeente in hoeverre grondstoffen bij sloop of verbouw zoveel mogelijk kunnen worden hergebruikt. In 2030 moet Nederland 50 procent minder primaire grondstoffen gebruiken. En in 2050 dienen alle woningen het energielabel A te hebben. Om buurten of wijken aardgasvrij te maken heeft gemeente Winterswijk nog geen wijken aangewezen, maar richt het beleid zich er wel op om woningen daarvoor wel gereed te maken. Daar waar het mogelijk is, zullen warmtepompen de CV-ketels gaan vervangen. Henk Mengers, klachtenbehandelaar van de Huurdersvereniging Winterswijk is kritisch over de haalbaarheid van de versnelde verduurzaming. “Er is materiaal nodig om dat alles te realiseren. Daarom doen we voorstellen om bepaalde bepaalde wijken ‘vooruit te trekken’.” Veel ligt ook aan de bereidheid van huurders mee te werken. Gemeente Winterswijk zal daarbij zoveel mogelijk helpen en de inwoners ondersteunen. De focus ligt daarbij op inwoners die kampen met energiearmoede.

Versnelling voor verduurzamen sociale huurwoningen: 350 van de 2200 woningen in Winterswijk hebben slecht energielabel

De ambitie van De Woonplaats is om in Winterswijk 275 nieuwe woningen te bouwen in de periode tot met 2030. De geplande nieuwbouw van 130 woningen aan de Europalaan is daar onderdeel van. Eind 2023 begint de sloop van de eerste fase waarna in 2024 gestart wordt met de nieuwbouw. Ook wordt gekeken naar verschillende andere locaties voor woningbouw.

Henk Mengers: “Er zijn veel meer woningen nodig. De Vraag is enorm groot. Winterswijk heeft ook de opdracht van het Rijk om statushouders een woning te geven. Echter De Woonplaats kan niet meer bouwen dan dat er vergunningen worden afgegeven. Veel ligt aan de stikstofruimte. Een andere factor is dat huishoudens niet in de juiste woningen zitten. Gezinnen zitten in appartementen met te weinig slaapkamers. Bij de Europalaan hebben we het voor elkaar gekregen deze mensen in een grotere woningen geplaatst te krijgen.”
Er is aan de Europalaan een begin gemaakt met de voorbereidingen op de sloop en de nieuwbouw van 130 woningen. Met de huurdersvereniging is een sociaal plan gemaakt. De meeste huurders hebben een andere woning gevonden Alle vrijgekomen appartementen worden tijdelijk antikraak bewoond.

Wethouder Gosse Visser: “We hebben het vertrouwen dat de afspraken die er nu liggen realistisch en uitvoerbaar zijn. Daarbij is belangrijk dat we continue voldoende sociale huurwoningen hebben. We gaan samen met De Woonplaats aan de slag om woningen te verduurzamen en de kwaliteit te verbeteren.” Gemiddeld hebben de woningen van De Woonplaats energielabel B. Dat is hoger dan het landelijke gemiddelde.”

Stijgen de huurprijzen?

Inherent aan het verduurzamen en het aanpassen van woningen of ‘hernieuwbouw’ is dat voor deze investeringen de huurprijzen omhoog zullen gaan. Elk voorjaar is het voor huurders van sociale woningen vaste prik dat ze in een brief van de woningcorporatie lezen dat de huur omhoog gaat: jaarlijks gemiddeld met 2 procent, die doorgaans per 1 juli ingaat. De verwachting is dat in de tijd van inflatie dat percentage hoger zal liggen. Henk Mengers: “We hebben in samenwerking met de Woonbond het advies uitgebracht dat de huur in 2023 niet omhoog gaat omwille van de energiecrisis en dat mensen met lage inkomens een verhoging niet meer kunnen opbrengen.”

Een woordvoerder van De Woonplaats reageert: “We hebben sinds 1 januari van dit jaar geen huurverhoging toegepast. We zullen niet voor elke woning de huur verhogen en zullen maatwerk toepassen als dat aan de orde is. We volgen het kabinetsbeleid, want zij bepalen wat er uiteindelijk gaat gebeuren. Op dit moment is nog niets bekend over de huren voor sociale huurwoningen. We maken ons zorgen om de huurders en zetten in op verduurzaming en betaalbaarheid.”

Er worden woningen en appartementen aan de Helderkampstraat verduurzaamd. – Foto: Eveline Zuurbier

Helderkampstraat

Nadat deze zomer buurtbewoners van de Helderkampstraat akkoord gingen is De Woonplaats begonnen met het verduurzamen. De woningen krijgen onder andere dakisolatie, HR++ isolatie glas, een nieuwe voordeur en een mechanische ventilatie. De Woonplaats vindt het belangrijk dat huurders in een warm en comfortabel huis wonen met lagere energielasten. Dat is namelijk niet alleen goed voor de portemonnee, maar ook voor het klimaat, zo laten de woningcorporatie op de website weten.

Naast de verduurzamingsmaatregelen zit de duurzame winst ook in het toepassen van circulaire badkamers. De wanden en vloer zijn gemaakt van gerecycled materiaal. Geen tegels meer, maar waterproof wand- en vloerpanelen die gemaakt zijn van 99 procent Pet materiaal! Daarvan is 75 procent gerecycled. Voor één badkamer recyclen we ongeveer 6.900 petflessen.

Geschreven door Eveline Zuurbier op 2022-12-15 15:33:13


Mail ons!
Heb jij een tip of opmerking? Mail naar de redactie: redactie@1achterhoek.nl.