Toekomst scholen in Winterswijk: school in Miste sluit, leerlingen gaan voorlopig naar school ’t Woold

– Samen met de schoolbesturen ontwikkelde de gemeente Winterswijk een integraal huisvestingsplan (IHP). Dit plan gaat over de toekomst van de huisvesting van het basis- en voortgezet onderwijs in Winterswijk. Het plan is opgedeeld in 4 fases. Het college van burgemeester en wethouders stemde afgelopen week in met het projectplan dat de uitvoering van de eerste fase omschrijft.

Deze eerste fase in het projectplan gaat over de nieuwbouw of renovatie en de duurzaamheidsmaatregelen van een aantal Winterswijkse scholen. Zo komt er een integraal kindcentrum in Zuidwest Winterswijk, gaat het buurtschapsonderwijs samen in het Woold en komt er passende huisvesting voor de basisscholen ’t Kempen en De Esch.

Integraal kindcentrum (IKC) in Zuidwest Winterswijk

De voorkeurslocatie voor het nieuwe IKC Zuidwest is het voormalige belastingkantoor (gelegen tussen de Misterweg, Dennendijk en de Hazelderstraat). In het nieuwe IKC komt onderwijs, kinderopvang, sport, welzijn, zorg & cultuur voor kinderen van 0 tot en met 13 jaar samen. Kinderen krijgen hier de maximale kansen om hun talenten te ontwikkelen. Op 21 februari 2022 ondertekende de gemeente met de drie scholen De Schakel, Korenburg en Julianaschool en de welzijnsorganisaties SWW en ZoZijn een intentieovereenkomst voor het realiseren van een IKC. Sinds die tijd werken de vijf organisaties aan het maken van een gezamenlijke visie op het IKC.

De basisschool in Miste vormde ook voor leerlingen uit Corle een basis voor onderwijs , toen de school in die buurtschap jaren geleden sloot. – Foto: Eveline Zuurbier

Buurtschapsonderwijs voor Kotten, Miste-Corle en ‘t Woold

Op dit moment wordt gezocht naar de best mogelijke plek voor een basisschool voor de buurtschappen Woold, Kotten en Miste-Corle. Dat kan zijn op de huidige plek van de basisschool in het Woold, of in een straal van 2 kilometer daaromheen. “Dit doen we niet alleen,” aldus wethouder Elvira Schepers-Janssen, “maar samen met de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Winterswijk (SOPOW) en de Werkgroep Behoud Buurtschapsonderwijs (WBB). Bij WBB zijn de buurtbelangenverenigingen, medezeggenschaps- en ouderraden betrokken. “We hopen nog dit jaar de locatiekeuze te hebben afgerond. Vooruitlopend daarop gaan volgend schooljaar Miste-Corle en ’t Woold al fuseren. Dat betekent dat de vestiging in Miste haar deuren in augustus sluit en in ’t Woold een tijdelijke voorziening wordt getroffen.”

’t Kempken

Het bestuur van ’t Kempken, Meddo’s belang en de gemeente zijn in gesprek over de toekomst van de school in relatie tot de Dorpsvisie Meddo 2022-2030. Samen bepalen zij hoe het proces kan worden ingericht om tot een passende huisvesting voor ’t Kempken te komen. De eerste gesprekken hebben inmiddels plaatsgevonden.

Vrije school De Esch

Nadat eerst de samenwerking met SOPOW is onderzocht, koos De Esch ervoor om in het centrum van Winterswijk te blijven. Dat kan op huidige locatie of op de locatie De Korenburg als die definitief vrijkomt, afhankelijk van de kosten. Dit wordt nog nader onderzocht.

Duurzaamheidsmaatregelen

Ook het thema duurzaamheid heeft een plek in het vastgestelde projectplan. Het binnenklimaat kan namelijk bij veel scholen beter, alhoewel de meeste scholen al eerste maatregelen hebben genomen. Een werkgroep vanuit de scholen en de gemeente gaan daar mee aan de slag om een plan uit te werken.

Vrijkomende locaties

“Wat er gebeurt met de vrijgekomen locaties weten we nog niet”, vertelt wethouder Schepers-Janssen. “Wel hebben we besloten dat tegelijk met het maken van plannen voor nieuwe scholen, we ook kijken naar wat er op de vrijkomende locaties kan komen. Zo kunnen we de leegstand tot een minimum beperken. Ook om daarmee kwaliteit en leefbaarheid van de wijk of buurtschap hoog te houden.”

Geschreven door Eveline Zuurbier op 2023-07-19 15:41:42


Mail ons!
Heb jij een tip of opmerking? Mail naar de redactie: redactie@1achterhoek.nl.