Tijdelijk ondernemers en bewoning in oude Schaersvoorde-school Dinxperlo

– Christelijk College Schaersvoorde heeft het schoolgebouw aan de Europastraat in Dinxperlo verlaten. De laatste schooldag was vlak voordat de zomervakantie begon. Het schoolgebouw staat nu leeg. Per 1 augustus is het eigendom van de gemeente Aalten geworden. Het gebouw tegen verpaupering in beheer gegeven van Ad Hoc Beheer. Deze organisatie gaat er voorlopig ondernemers in huisvesten en/of bewoning tijdelijk mogelijk maken.

Intussen start gemeente Aalten een onderzoek naar de toekomst van het gebouw of de locatie. Duidelijk is dat de locatie een andere bestemming krijgt, het is immers geen ‘school’ meer. Op dit moment wordt gedacht aan herontwikkeling van de locatie voor woningbouw. Hoe dat eruit komt te zien – of bijvoorbeeld het gebouw blijft staan of juist niet – is nog niet duidelijk. De komende maanden worden gebruikt om daar onderzoek naar te doen en een eerste richting te bepalen. Bij het vervolg worden omwonenden en andere geïnteresseerden betrokken.

De fanfare en technieklokaal

Naast Schaersvoorde waren er nog twee andere gebruikers van het schoolgebouw: Fanfareorkest Psalm 150 en het Technieklokaal (waar kinderen van het basisonderwijs les krijgen over techniek). Met beiden is afgesproken dat zij ‘hun’ ruimte in ieder geval tot eind 2024 mogen blijven gebruiken.

En eerder toonde de Vrije Baptistengemeente Dinxperlo ook belangstelling voor gebruik van vrijkomende ruimte. Of dit inderdaad mogelijk is, wordt met hen overlegd. Andere partijen die interesse hebben (getoond) in gebruik van het pand, worden voorlopig ‘in de wacht gezet’, tot er duidelijkheid is over de verdere toekomst van het gebouw of de locatie.

Leegstandsbeheer tegen verpaupering

Zoals het er nu naar uitziet, zal het voormalige schoolgebouw niet dagelijks worden gebruikt. Om te voorkomen dat het pand daardoor verpauperd raakt of wordt vernield, hebben we besloten om leegstandsbeheer in te zetten. De leegstandsbeheerder, Ad Hoc Beheer, zal tijdelijke bewoners en tijdelijke ondernemers in het pand plaatsen, bij voorkeur afkomstig uit onze gemeente.

Geschreven door Eveline Zuurbier op 2023-08-03 10:39:35


Mail ons!
Heb jij een tip of opmerking? Mail naar de redactie: redactie@1achterhoek.nl.