Tentoonstelling werken Jaap Rooke in Museum Wereld van Wenters

– Op vrijdag 13 januari opende de heer Jik Nihom in de Wereld van Wenters een expositie van schilderijen en tekeningen van Jaap Rooke (1899-1984). Jacobus Sebastianus Rooke was van 1933 tot 1955 leraar in Winterswijk, eerst op de ULO en daarna op School C. Hij is toen enige tijd kostganger geweest bij de overgrootvader van Jik Nihom.

Rooke was niet alleen als leraar actief, maar was ook lid van de SDAP, de vakbond voor onderwijzers en het Instituut voor Arbeidersontwikkeling (IvAO). Belangrijk onderdeel van dat laatste was natuurvriendenwerk, waar de belangstelling van Rooke het meest naar uitging. In 1933 organiseerde hij al meteen een familiedag op de Hermanshoeve, het nieuwe Natuurvriendenhuis in Meddo.
In 1939 werd hij ontslagen bij de ULO omdat de leerlingenaantallen te laag waren. In 1940 werd hij benoemd tot onderwijzer bij School C, maar of dat een succes was…
Een oud-leerling: “En ja, er was die aardige meester Rooke die zo goed kon tekenen, maar helaas geen orde kon houden in de klas en daar zelf onder leed.” Rooke maakte na de oorlog deel uit van de Achterhoekse Kunstkring, waartoe ook Van Dugteren, Te Lintum, Sellink en Stroes behoorden. Rooke tekende ongelooflijk veel: portretten van leerlingen, collega’s, bekenden en passanten.
In 1955 vertrekt Rooke naar het Noorden des lands, geeft daar nog enige tijd les en vestigt zich na zijn pensioen in Ermelo, waar hij in 1984 overlijdt. Rooke is nog één keer teruggeweest in Winterswijk; in 1982 exposeerde hij, samen met Henk Nuis, in Museum Freriks.

Het Museum had al een groot aantal werken van Rooke in zijn bezit en Jik Nihom had onlangs ongeveer dezelfde hoeveelheid tekeningen verworven. Hij heeft toen besloten enkele meer persoonlijke tekeningen – onder meer van zijn overgrootvader – in bruikleen te geven en de rest over te dragen aan het Museum. Hierdoor kon deze zeer uitgebreide expositie gerealiseerd worden.

De expositie is tot 1 juli 2023 te zien in museum de Wereld van Wenters, Meddosestraat 40 in Winterswijk.

Geschreven door Redactie 1Achterhoek op 2023-01-18 20:59:37


Mail ons!
Heb jij een tip of opmerking? Mail naar de redactie: redactie@1achterhoek.nl.