Streektaal in de zorg: het geneest niet, maar voelt wel beter

LICHTENVOORDE – Op de Dag van de Zorg benadrukken de Nedersaksische taalhuizen in noordoost-Nederland het belang van streektaal in de zorg. Veelal spreken ouderen nog een lokale Nedersaksische taal, en voor hen is het een vertrouwde klank om in hun eigen dialect aangesproken te worden. Organisaties zoals Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers, Overijsselacademie, Huus van de Taol, Erfgoedpartners | Centrum Groninger Taal & Cultuur, en Stellingwarver Schrieversronte ontwikkelen initiatieven om het gebruik van deze streektaal in de zorgsector te bevorderen.

Op zondag 12 mei, de Dag van de Zorg en tevens de verjaardag van Florence Nightingale, worden zorgmedewerkers extra in het zonnetje gezet. Dit jaar krijgt deze dag een extra bijzondere invulling met de focus op het gebruik van streektaal in de zorg. Het spreken van de moedertaal van patiënten, zoals het Nedersaksisch, biedt comfort en creëert een vertrouwde omgeving voor hen die zorgafhankelijk zijn.

De Nedersaksische taalhuizen hebben het voortouw genomen in het ontwikkelen van tools om zorgverleners te ondersteunen in het gebruik van de streektaal. Een opvallend voorbeeld hiervan is het zorgzakboekje, een vertaalgids die zorgverleners helpt om Nedersaksisch te spreken met hun cliënten. Versies in het Achterhoeks en Overijssels zijn reeds beschikbaar, en binnenkort volgen uitgaven in het Drents en Veluws.

Daarnaast heeft het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers de gesprekskaarten ‘Lao’w ’s plat praoten’ ontwikkeld. Deze 20 kaarten, voorzien van authentieke foto’s uit de Achterhoek, faciliteren het voeren van gesprekken in het Nedersaksisch en dienen als uitstekend hulpmiddel om de communicatie in streektaal te bevorderen.

Het belang van deze initiatieven wordt verder versterkt door het aanbieden van streektaallessen binnen (zorg)opleidingen en de inzet van vrijwilligers die in streektaal voorlezen in verzorgingshuizen. Dit alles draagt bij aan een verhoogd gebruik van het Nedersaksisch in zorginstellingen.

Deze projecten zijn veelal tegen een kleine vergoeding of zelfs kosteloos beschikbaar voor zorginstellingen. Voor meer informatie over deze initiatieven en hoe ze te implementeren in uw zorgpraktijk, kunt u terecht op de websites van de betrokken streektaalhuizen of direct contact opnemen met de organisaties.

Geschreven door Eveline Zuurbier op 2024-05-06 20:22:20


Mail ons!
Heb jij een tip of opmerking? Mail naar de redactie: redactie@1achterhoek.nl.