Soms honende toon op uitlegavond over nieuwe bouwwet in Dinxperlo

– Zorgen over de uitvoerbaarheid, opjagende kosten en juridische zorgen kwamen op een georganiseerde bijeenkomst voor Dinxperlose ondernemers honend naar boven, toen de gemeente Aalten uitleg gaf over de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborg bouw (Wkb) die per 1 januari 2024 ingaan. Zij zijn niet de enige, want ook landelijk ontstaat tot in de Eerste Kamer veel beroering zodra het deel Wkb gerelateerd aan de Omgevingswet ter sprake komt.

Woensdagavond waren elf ondernemers op uitnodiging van de gemeente Aalten naar het Kulturhus gekomen waar uitleg werd gegeven over de nieuwe Omgevingswet. De wet bundelt alle wetgeving op het gebied van ruimtelijke ordening en milieuvergunningen. Bij de beoordeling wordt gekeken naar (sociale) verbanden in het gebied. Dat bij elkaar moet zaken omtrent ruimtelijke ordening eenvoudiger maken, maar de vrees voor rechtsongelijkheid en problemen met ict bij het testen maken betrokkenen huiverig. De invoering is daarom een keer of vijf uitgesteld geweest, maar het gaat per 1 januari 2024 toch echt gebeuren.

De Wkb regelt dat toezicht op bouwkwaliteit bij marktpartijen komt te liggen in plaats van bij gemeenten. Gemeenten berekent nu leges over de totale bouwgrootte, volgend jaar doen ze dat alleen over de ruimte. Bij de bouw van kleine kantoren en woningen waarvoor een vergunning nodig is, moet vanaf volgend jaar een ‘kwaliteitsborger’ meekijken bij de bouw – een extern bedrijf dat wordt ingehuurd door degene die de vergunning aanvraagt. Het moet zorgen voor betere bouwkwaliteit, minder kosten van gefaalde bouwprojecten en een sterkere positie voor consumenten in de bouw.

Kostprijs opdrijven; niet in de hand

Maar de zorgen bij met name bouwondernemers en de kleine ondernemers rijzen in het Kulturhus. Als het niet de stikstof of CO2-uitstoot is, verwachten zij opnieuw vertragingen. Er wordt honend gereageerd. “Dat gaat wat kosten”, zegt een bouwondernemer. “Je weet begot niet hoe hoog je uitkomt. Is het te calculeren als een bouw wordt afgekeurd en waarop dan?” Andere ondernemers reageren: “Het wordt duurder, maar wordt het ook beter? Die nieuwe bouwwet is corruptgevoelig.”
“De verschillen tussen de kleine ondernemer en de grote concerns worden nu nog veel groter. Als deze wet doorgaat stimuleer je ongelijkheid.”
“Niet aan beginnen. Ik heb er geen vertrouwen in”, zegt een onderneemster die accommodatie verhuurd aan toeristen.

Nog veel onduidelijk

Ze verwachten ook juridische problemen. De kwaliteitsborger kan iets afkeuren wanneer bijvoorbeeld door een afwerking het plafond een paar centimeter lager uitvalt. Dan loopt de bouwer de kans dat dit moet worden hersteld. De bouw gaat langer duren en de kosten komen hoger uit. De gemeente kan dat gedogen, maar daar is nog geen beleid voor opgesteld. Dat komt geleidelijk: pas als de nieuwe wetgeving in gang is gezet. Veel is nog onduidelijk. André van Nijkerken, die namens gemeente Aalten de uitleg gaf zei dat de wet toch ook voordelen heeft. De kwaliteit van de bouw wordt beter en door marktwerking kunnen de prijzen ook omlaag gaan van de kwaliteitsborgers.” Van Nijkerken helpt meerdere gemeenten bij de invoering van de Omgevingswet en de met deze wet vervlochten Wkb.

“De Omgevingswet komt er niet voor niets.We lopen vast in de regelgeving. Als je kijkt naar het bermenbeheer in De Heurne, dan zijn er evenveel regels die zeggen: ‘niet doen’, want dat is niet goed als ‘wel doen’ want dat is goed. Het geldt ook voor bijvoorbeeld de dakterrassen in Amsterdam. Evenveel regels staan de bouw toe als niet toe om diverse redenen. Door de komst van de Omgevingswet gaan we regels omschrijven in een Omgevingsvisie. Het gaat niet meer om de regels te hanteren, maar het gaat over ‘wat willen met onze leefomgeving?’ We houden ons daarbij aan de afspraken die we met elkaar zijn overeengekomen. Dat vraagt van ons een andere houding.”

Wethouder Groters: blijven aanhaken!

Wethouder Erik Groters hoopt bij de volgende informatieavond op een grotere opkomst. Temeer omdat overheid en mensen van organisaties, verenigingen en bedrijven samen moeten optrekken als het gaat over welke ontwikkelingen de gemeenschap wel of absoluut daar niet wil. De landelijke politiek en vertrouwen hebben een flinke knauw gekregen wat in het Kulturhus niet onopgemerkt is gebleven. Er zijn in november verkiezingen nodig wat nadelige effecten heeft op het functioneren van de lokale politiek en democratie. En juist daarom moeten mensen blijven aanhaken, vindt de wethouder. “We begrijpen dat wanneer je geen huis bouwt of grondig verbouwt, je ook niet te maken hebt met wetgeving, maar het is met deze drastisch grote verandering is je laten informeren een belangrijk issue”, verhaalt hij na afloop van de bijeenkomst in Dinxperlo.

Op maandag 16 oktober houdt gemeente Aalten opnieuw een bijeenkomst. Dit keer voor ondernemers uit Aalten en Bredevoort in de raadszaal van het gemeentehuis. De avond begint om 19.30 uur; inloop 19.15 uur.

Geschreven door Eveline Zuurbier op 2023-10-05 13:32:51


Mail ons!
Heb jij een tip of opmerking? Mail naar de redactie: redactie@1achterhoek.nl.