Start nieuwe Statenperiode met installatie 55 Statenleden

– In de Statenvergadering van 29 maart 2023 zijn de nieuwe Provinciale Staten geïnstalleerd. Commissaris van de Koning zei in zijn welkomstrede dat de verschillen in meningen, visies en overtuigingen in de statenzaal van het provinciehuis worden overbrugd door met elkaar beslissingen te nemen.

De installatie was in alle delen van de provincie Gelderland rechtstreeks bij te wonen via een livestream.

De nieuw geïnstalleerde Staten van Gelderland. – Foto: Prov. Gld

Veel nieuwe gezichten

Van de Statenleden van de periode 2019-2023 die gisteren afscheid namen, keren er 19 terug. Dat betekent dat Provinciale Staten van Gelderland 36 nieuwe gezichten tellen. Voor het eerst in de Statenzaal of niet; alle 55 Statenleden legden in het bijzijn van de commissaris van de Koning, John Berends, de belofte of eed af. Daarmee beloven ze integer en naar eer en geweten te handelen. Daarmee is duidelijk welke 55 Statenleden de komende 4 jaar de inwoners van Gelderland vertegenwoordigen.

“Buiten deze muren gebeurt het”

Na de installatie sprak de commissaris van de Koning de nieuwe Staten toe in een installatierede. Daarin sprak hij over verbinding: “We leven in de politiek bij het verschil. Die verschillen komen in deze zaal tot uiting, maar het gaat vooral om het overbruggen van die verschillen. Daar zit u hier voor.” Zijn belangrijkste advies aan de nieuwe Statenleden is om de weg naar buiten te blijven vinden: “U gaat een periode met onderhandelingen en vergaderingen in, maar buiten de muren van het Huis der Provincie gebeurt het. Ga het gesprek aan over wat er in de verschillende regio’s speelt en neem dat mee naar de Statenzaal.” De commissaris verwees daarbij naar het adviesrapport ‘Elke regio telt!’ van drie adviesraden van de regering. Met daarin de hoofdconclusie: de regio’s zijn achtergesteld. “Er komt veel op ons af. Er staan grote vraagstukken op de agenda. Stuk voor stuk uitdagingen die vragen om verbinding.”

Zetelverdeling

14 van de 55 zetels zijn voor nieuwkomer BBB. Ook Volt en JA21 treden nieuw toe. In totaal nemen 15 partijen zitting in Provinciale Staten. Bekijk de zetelverdeling op de website van provincie Gelderland.

Geschreven door Eveline Zuurbier op 2023-03-29 12:06:35


Mail ons!
Heb jij een tip of opmerking? Mail naar de redactie: redactie@1achterhoek.nl.