Dijkgraaf Hein Pieper voor derde termijn herbenoemd

– Hein Pieper is officieel herbenoemd als dijkgraaf van Waterschap Rijn en IJssel. De benoeming is een Koninklijk Besluit. Commissaris van de Koning John Berends beëdigde hem in het Watermuseum Arnhem op maandag 27 maart 2023. De benoeming geldt voor een periode van zes jaar. Pieper is sinds 2011 dijkgraaf bij Waterschap Rijn en IJssel. Dit is dus de derde termijn dat hij deze functie mag uitoefenen.

Eerder stemde het algemeen bestuur van Waterschap Rijn en IJssel al unaniem in met zijn voordracht.

Commissaris van de Koning John Berends sprak tijdens de bijeenkomst over het belang van schoon water, veilig water en goed waterbeheer. Hij sprak waardering uit voor het leiderschap en de betrokkenheid van de dijkgraaf in de afgelopen jaren, onder andere op het gebied van klimaat, duurzaamheid en internationale samenwerking.

De dijkgraaf

Een dijkgraaf is voorzitter van het waterschap. De functie is vergelijkbaar met die van een burgemeester bij een gemeente. De dijkgaaf is voorzitter van het algemeen bestuur èn het dagelijks bestuur. De dijkgraaf wordt niet gekozen maar benoemd door de koning.

Bij Koninklijk Besluit

Voor de herbenoeming maakte het algemeen bestuur van het waterschap in juli 2022 een aanbeveling op. Hierin stelde het bestuur dat “de heer Pieper over de vereiste capaciteiten en persoonlijkheid beschikt die hem uitermate geschikt maken voor het uitvoeren van de werkzaamheden als dijkgraaf”. Sterke punten waren onder andere dat hij open, duidelijk en besluitvaardig optreedt, een man van de dialoog is, als boegbeeld optreedt voor de watersector. Ook heeft hij afgelopen periode zijn functie uitstekend vervuld. De aanbeveling is doorgezonden aan Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland en vervolgens naar de Minister van Infrastructuur en Milieu, die het Koninklijk Besluit heeft voorbereid. De herbenoeming geldt voor een periode van zes jaar.

Over Hein Pieper

Hein Pieper werd in 1962 geboren in Nieuw-Schoonebeek, Drenthe. Hij was onder andere lid van de CDA-fractie voor de Tweede Kamer in 2009-2010 en CDA-partijvoorzitter in Overijssel. Vanaf 2011 is hij dijkgraaf van Waterschap Rijn en IJssel. Afgelopen jaren was hij onder andere vicevoorzitter van de Unie van Waterschappen en president van de Europese Vereniging van regionale waterbeheerders, de EUWMA. Hij is vicevoorzitter van de Mission Board die de Europese Commissie adviseert over klimaatadaptatie en sociale verandering.

Geschreven door Eveline Zuurbier op 2023-03-29 10:47:21


Mail ons!
Heb jij een tip of opmerking? Mail naar de redactie: redactie@1achterhoek.nl.