Start Gelders veldonderzoek naar PFAS in bodem

– Provincie Gelderland start in oktober een veldonderzoek naar locaties waar PFAS in productieprocessen gebruikt is, of mogelijk gewerkt is met PFAS-houdend blusschuim. Daarmee wordt inzichtelijk of er een PFAS-vervuiling is die mogelijk risico’s opleveren voor mens en milieu.

PFAS is een verzamelnaam die staat voor per- en polyfluoroalkylstoffen. Ze worden in allerlei producten gebruikt, bijvoorbeeld in blusschuim, regenkleding, pannen en pizzadozen. Bij normaal gebruik geven producten met PFAS erin niet meteen gezondheidsrisico’s. Bij langdurige blootstelling aan PFAS kunnen er wel gezondheidseffecten optreden, zoals aan het immuunsysteem, de voortplanting en de vorming van kanker.

Onderzoek

Uit onderzoek van het RIVM blijkt dat mensen via voedsel en kraanwater meer PFAS binnenkrijgen dan gewenst. Het Rijk wil inzicht krijgen in hoeverre er in Nederland sprake van PFAS-vervuiling is. Daarom is alle provincies gevraagd om onderzoek te doen.

Locaties

Het onderzoek richt zich op zogenaamde aandachtslocaties. Dit zijn locaties waar bedrijven PFAS in de productieprocessen gebruiken, waar ondernemingen PFAS voorheen gebruikten en locaties waar PFAS-houdend blusschuim is toegepast. Met name de plekken die in de buurt liggen van waterwingebieden, waterreserveringsgebieden, woonwijken en speelplaatsen. Dit najaar start een veldonderzoek (grondbooractiviteiten) op ongeveer 150 locaties.

Eventuele vervolgstappen

Bij het aantreffen van een PFAS-verontreiniging, wordt deze stoffen getoetst volgens de huidige normen, zoals het Rijk deze heeft vastgesteld via het RIVM. Als er sprake is van een risicovolle hoeveelheid, dan gaat de provincie met de betreffende gemeente, de GGD en de eventuele eigenaar in overleg over de nodige vervolgstappen, zoals gebruiksbeperkingen en sanering. Gedeputeerde Veilige Leefomgeving Ans Mol: “We willen een veilig en gezond Gelderland. Daarom gaan we snel van start. Dit willen we goed uitgezocht hebben voor onze inwoners.” Provincie Gelderland heeft samen met gemeente Arnhem en gemeente Nijmegen opdracht gegeven voor het veldonderzoek. Dat start in de tweede helft van oktober en loopt tot eind 2024.

Geschreven door 1Achterhoek op 2023-10-11 16:29:44


Mail ons!
Heb jij een tip of opmerking? Mail naar de redactie: redactie@1achterhoek.nl.