Algemene tevredenheid over breed collegevoorstel voor sporthallen en een zaal in Groenlo

– Toen in april, op het CDA na, de gemeenteraad weigerde de gevraagde 10,2 miljoen euro beschikbaar te stellen voor de bouw van een nieuwe sporthal met kantine bij het Marianum, was het ook de vraag of verantwoordelijk wethouder Bart Porskamp nog wel wilde aanblijven. Want ook zijn eigen VVD-partij en coalitiegenoot van het CDA ging met een gestrekt been in het debat. Een half jaar verder is hij anders gestemd. “Ik ben positief over het brede plan dat voorligt waarmee we iedereen goed kunnen bedienen. Ik kijk dus uit naar de raadsvergadering”, zegt Porskamp.

De insprekers van de sportvereniging en Marianum waren er ook weer tijdens de commissievergadering. Dit keer spraken ze hun tevredenheid uit over het collegevoorstel voor de totale binnensport in Groenlo, maar er lieten ook duidelijk blijken dat er nog enkele andere addertjes onder het gras schuilen wil het plan werkelijkheid worden.

De bouwkosten zijn niet verlaagd

Op de eerste plaats is aan de Oost Gelrese gemeenteraad om uit 6 verschillende opties te kiezen voor de inrichting van de binnensport, de verenigingen en de scholen in Groenlo. In aanloop naar de gemeenteraadsvergadering op 17 oktober zal de meerderheid opteren voor gekozen scenario 3 van het college: een sporthal bij Marianum met kleinere kantine en een vast turndeel voor Rap & Snel. een verduurzaamde Den Elshof waar onder dispensatie door de handbal-, volleybal-, tafeltennis- en badmintonvereniging gesport kan worden plus een zaaldeel bij de toekomstige IKC van De Hoeksteen bij de voormalige De Bron. In het plan zitten alle wensen van betrokkenen in verwerkt. De totale kosten: 15, 1 miljoen euro.

Raadslid Paul Wallerbos van OLW vindt 15.1 miljoen te duur en komt met een alternatief. De Marianum-sport van de 3 zaaldelen verkleinen naar 2 zaaldelen, Den Elshof verduurzamen en geen nieuwe sportzaal bij het IKC van De Hoeksteen, maar De Bron bestemmen als grote sportzaal. Die heeft de gemeente al aangekocht en het plan levert een besparing op van 2,5 miljoen euro, aldus Wallerbos in de Groenlose Gids. Twee weken later is de begrotingsvergadering over de gemeentelijke financiën en iedereen weet dat er bezuinigingen zijn aangekondigd.

Zijn de zorgen over grote kostenstijging bij de VVD voorbij?

Porskamps eigen VVD-partij zal in de komende raadsbijeenkomst overstag gaan, hoewel fractieleider Kees Porskamp in april nog zei: “We maken ons zorgen over de grote kostenstijging. Geven we hier akkoord op, dan is dat ook een signaal naar andere plannen die misschien duurder zijn dan gedacht. Wij zien ons daarom genoodzaakt in te grijpen en tegen te stemmen.” Raadslid Berti Bosker (Nieuwe Liberalen) merkte tijdens de commissievergadering als enige kritische punt op: “De bouwkosten zijn niet verlaagd en dit plan kost opnieuw veel ambtelijke capaciteit.” En ook de OOG-fractie heeft moeite met 15,1 miljoen euro. “Het voldoet nog niet aan de eisen die wij ons bij scenario 3 voorstellen. De sporthal kan een tandje minder. Er zit financieel zwaar weer aan te komen”, zei raadslid Jurgen Bluemink. Toen in 2016 de eerste aanzet werd gedaan voor een nieuwe sporthal bij Marianum kostte deze afgerond 6 miljoen euro. Door veranderde omstandigheden (corona en inflatie) zijn de bouwprijzen flink gestegen.

Het veld achter Marianum gelegen waarop de sporthal gebouwd gaat worden. – Foto: 1Achterhoek

Wethouder vol vertrouwen

Ten tweede is wethouder Bart Porskamp na een positief besluit van de raad nog niet klaar. De aanbesteding voor de nieuwe sporthal bij Marianum zal geheel opnieuw moeten gebeuren. En nu het bouwteam van het afgelopen plan is opgeheven ligt er een claim die bij de rechtbank wordt uitgevochten. Voor de sporthal bij het Marianum moet het college de aanbesteding opnieuw starten. Het betekent dat Marianum in het schooljaar 2025-2026 pas kan starten met “fatsoenlijk bewegingsonderwijs in een veilige omgeving die voldoet aan de gestelde eisen”, zei Margreet Rave van Marianum. “We moeten nog twee jaar lang sporten in een zaal die allang is afgeschreven. U moet zelf eens komen kijken naar de slechte staat van deze zaal”, nodigde ze de gemeenteraad uit. In de nabije toekomst gaan 1250 leerlingen gebruikmaken van de sporhal. Dit is inclusief 250 leerlingen van het Graafschap College uit Groenlo.

Aansprakelijkheid en continuïteit openhouden Den Elshof zijn dingetjes

En er speelt een derde factor waarmee rekening moet worden gehouden. De aansprakelijkheid voor borging van de veiligheid waarvoor er meer ruimte om de sportvloer moet komen. “We zijn blij met de keuze van de wethouder waardoor Den Elshof behouden blijft”, zei Van der Plaats namens de vier binnensporten. Bij de opzet van een nieuwe stichting die de exploitatie van sporthal Den Elshof overneemt, dient in verband met de dispensatie gekeken te worden naar de veiligheid van de sporters. De vier sportverenigingen vroegen de wethouder of er binnen de 2,5 miljoen euro voor verduurzaming een akoestische aanpassingen budget geschoven voor een kleine uitbreiding van de sportvloer om aan de gestelde veiligheidseisen te voldoen. De akoestische aanpassingen willen de sportverenigingen in stappen gaan oppakken zodra de stichting een feit is.

PvdA-fractieleider Richard Klein Tank wil hierin duidelijkheid verkrijgen van wethouder Bart Porskamp. “De vraag is of de optie voor Den Elshof ook de optie is die veertig tot vijftig jaar meegaat. Voor het maken van een afweging hebben wij duidelijkheid van het college nodig omtrent de aansprakelijkheid van bestuurders voor de continuïteit van het beheer van Den Elshof in private handen.”

Rap en Snel echt tevreden bij akkoord raad op 17 oktober

Het meest tevreden met het collegevoorstel voor de binnensport is turnvereniging Rap en Snel. In ruil voor een kleinere kantine bij de Marianum-sporthal krijgen zij een turngedeelte. Bestuurssecretaris Myrna van Haarlem is daar nog niet gerust op. Rap en Snel traint momenteel op diverse plaatsen en kan door het centreren van de trainingen in de Marianum-sporthal betere toestellen aanschaffen en hoeft deze niet meer op te zetten en weer af te breken, probeerde ze het belang van komst van de nieuwe sporthal in haar pleidooi nogmaals te onderstrepen. “En weer zal er een keuze gemaakt moeten worden. Het is in het belang van alle sporten om knopen door te hakken”, riep ze de gemeenteraad op. Rap en Snel wil net als de andere sportvereniging en Marianum niet langer in de onzekerheid blijven zitten. 15.1 miljoen euro is een immens bedrag. Commissielid Gerard Klein Gunnewiek van Lokaal Belang mag dan wel zeggen: ‘Groenlo krijgt er veel voor terug, maar het geld is er pas wanneer de gemeenteraad akkoord gaat met de 15,1 miljoen euro. Hopelijk gebeurt dat op 17 oktober en laat de raad de begrotingsvergadering buiten beschouwing.

Geschreven door Eveline Zuurbier op 2023-10-11 16:07:46


Mail ons!
Heb jij een tip of opmerking? Mail naar de redactie: redactie@1achterhoek.nl.