‘Rijk schiet tekort’, Winterswijkse wethouders geven noodfonds vorm

– Wethouder Elvira Schepers van Winterswijk plaatst vraagtekens bij de daadkracht vanuit ‘Den Haag’. “Het Rijk schiet te kort en slaat de plank volledig mis”, zegt Schepers, die de reeds aangekondigde, lokale noodhulp daadwerkelijk vorm gaat geven.

Schepers kondigde het, samen met collega-wethouder Sandra Metaal, tijdens een politiek forum over ‘bestaanszekerheid’ op 29 september al aan: er komt een noodhulpfonds in Winterswijk, ingegeven door de hoge energiekosten en oplopende inflatie. Dat noodfonds hebben beide wethouders handen en voeten gegeven. Er komt vooralsnog 1,5 miljoen euro beschikbaar voor inwoners, maatschappelijke organisaties, verenigingen en ondernemers in nood.

‘Nú steun nodig’

Schepers wijst op het landelijke energieplafond, met een maximale prijs voor de energiekosten. Metaal vindt dat er gezien de acute nood zo snel mogelijk hulp moet worden geboden. “We hebben het in september al besloten, er is nú steun nodig”, zegt Metaal. “Als maatregelen te lang op zich laten wachten of niet goed aansluiten, is dat geen gemeentelijke verantwoordelijkheid, maar zo voelen we dat wel.”

Inwoners in financiële nood kunnen ‘op basis van vertrouwen’ een beroep doen op een gift vanuit het noodfonds. Er wordt middels een ‘lichte toets’ niet gekeken naar een inkomensgrens en er is sprake van maatwerk. Met betrekking tot de energietoeslag kunnen inwoners met een inkomen tot 150 procent van het minimumloon daar een beroep op doen, in plaats van de landelijk bepaalde 120 procent.

Als ze het geld écht niet terug kunnen betalen, dan kunnen we het eventueel nog omzetten in een gift

Maatschappelijke instanties en verenigingen kunnen voor de energiekosten een renteloze lening afsluiten bij de gemeente, in afwachting van maatregelen vanuit Den Haag. Schepers: “Dan hebben ze even een verlichting, in afwachting van middelen vanuit het Rijk die we daarvoor verwachten. Als ze het geld écht niet terug kunnen betalen, dan kunnen we het eventueel nog omzetten in een gift.”

Mensen met een betalingsachterstand van de zorgverzekering en de energierekening zijn in Winterswijk opgelopen van ’80 naar boven de 100′, zegt Schepers. Het doel is de schuld niet verder te laten oplopen.

Uitstel coronagelden

Daarbij hoeven ondernemers de coronagelden van de gemeente niet terug te betalen voor 1 januari 2024, in plaats van 2023. Dus een jaar uitstel. En de gemeente gaat zorgen voor ‘warme plekken’ voor mensen die ’s avonds de verwarming niet kunnen aanzetten.

Het sociaal steunpunt De Post wordt opgetuigd met extra mensen om vijf dagen en twee avonden in de week beschikbaar te zijn voor inwoners met vragen of aanvragen voor hulp. Is de 1,5 miljoen euro uit de algemene reserve van de gemeente genoeg? “We verwachten een heel eind te komen”, zegt wethouder Metaal. “Mochten we vastlopen, dan kunnen we in overleg met de raad kijken wat we willen.”

Het huidige voorstel voor de noodhulp wordt op 3 november tijdens de raadsvergadering voorgelegd aan de gemeenteraad. De verwachting is dat de raad instemt, waarna op 7 november kan worden begonnen met de uitvoering van de ’taskforce bestaanszekerheid’.

Schepers hoopt dat inwoners in nood niet uit schaamte wegblijven en zich niet melden voor hulp. “De nood is zó hoog dat de taboesfeer niet van invloed met zijn. We kunnen mensen niet dwingen, maar zetten in op een goede communicatie”, aldus de wethouder.

Geschreven door Domien Esselink, Omroep Gelderland op 2022-10-19 10:20:11


Mail ons!
Heb jij een tip of opmerking? Mail naar de redactie: redactie@1achterhoek.nl.