Provinciegeld van 12,5 miljoen euro voor OV niet voldoende om hetzelfde aantal bussen en treinen te laten rijden

– De Achterhoek en Twente zullen niet worden samengevoegd tot het grotere gebied Berkel-Dinkel waar dan andere afspraken en een andere inrichting van de lijndiensten zouden gaan gelden. Wel is de kans groot dat de 12,5 miljoen voor OV in de regio’s niet voldoende zal zijn om hetzelfde aantal bussen en regionale treinen te laten rijden. De provinciale staten (PS) praten woensdagmorgen 18 januari verder over de indeling van de vervoersgebieden. Op 8 februari besluiten de staten definitief om de aanbesteding te kunnen starten voor onder meer de Achterhoek-Rivierenland.

Het openbaar vervoer staat onder druk. De kosten stijgen harder dan het budget, vooral de loon- en brandstofkosten. Om het OV in de huidige vorm in stand te houden, is jaarlijks ongeveer 25 miljoen euro nodig. Daarvan hebben Provinciale Staten in ieder geval de helft (12,5 miljoen euro) beschikbaar gesteld vanaf 2026. Dat is bij voorbaat niet voldoende om openbaar vervoer beschikbaar te houden zoals het nu is. Reizigers kunnen de komende jaren te maken krijgen met vermindering van de ritten op een buslijn. Om te voorkomen dat het openbaar vervoer minder wordt is op verzoek van PS onderzocht of het regionale OV in Gelderland nog efficiënter en slimmer georganiseerd kan worden. Uit onderzoek blijkt, dat de potentiële besparingen zeer beperkt zijn en dat innovatieve oplossingen voor de grote stromen reizigers er niet zijn.

Naast de bespreking over de oplossingen voor dit dilemma besluit Provinciale Staten ook over de indeling van de vervoersgebieden. Deze wordt gewijzigd zodat deze beter past bij de vervoersvraag en de aanbestedingsmarkt. De belangrijkste wijziging is dat de vervoersgebieden Achterhoek en Twente niet worden samengevoegd tot concessie Berkel-Dinkel. Het huidige vervoersgebied Achterhoek-Rivierenland blijft nagenoeg zoals het nu is.

Het huidige vervoersgebied Arnhem-Nijmegen wordt uitgebreid tot met Foodvalley (onder andere Ede) Provinciale Staten besluiten over de wijziging van de indeling tijdens de Statenvergadering op 8 februari 2023. Dit besluit is nodig om de aanbesteding te kunnen starten van de Gelderse OV-concessies Achterhoek-Rivierenland en Arnhem-Nijmegen-Foodvalley.

Geschreven door Redactie 1Achterhoek op 2023-01-17 13:16:38


Mail ons!
Heb jij een tip of opmerking? Mail naar de redactie: redactie@1achterhoek.nl.