Binnen tien jaar moet de Achterhoek er 8000 woningen bij krijgen

– Voor 2030 moeten in de Achterhoek ruim 8000 nieuwe woningen worden gerealiseerd. De ambitie is zelfs om tot 11.500 woningen te komen.

Dat staat in de nieuwe regionale woondeal van de Achterhoek, die begin maart in aanwezigheid van minister Hugo de Jonge wordt ondertekend. Daarmee is de Achterhoek na de regio Arnhem en Nijmegen de tweede Gelderse regio die gezamenlijke afspraken maakt over woningbouw.

Sneller nieuwe woningbouw

In de regionale woondeal worden de krachten tussen gemeenten, woningcorporaties, marktpartijen, maatschappelijke organisaties en de provincie gebundeld om samen sneller te komen tot nieuwe woningbouwplannen.

Van de 8.390 woningen die in de Achterhoek worden gerealiseerd, moet minimaal 28 procent vallen onder sociale huurwoningen. En minimaal 60 procent onder betaalbare woningen. Daarmee wordt gestreefd naar een evenwichtigere verdeling van de woningvoorraad.

De aantallen woningen die de komende jaren per gemeente in de Achterhoek moeten worden gebouwd. – Foto: Graphic Omroep Gelderland

Grote uitdagingen

Voor de Achterhoek liggen er een aantal grote uitdagingen om de doelstelling in 2030 te halen. Zo staat de financiële uitvoerbaarheid onder druk. Dat komt vooral door oplopende bouwkosten, stijgende hypotheekrente en een tekort aan personeel. Ook kent de Achterhoek veel kleine kernen en gemeenschappen, waardoor het lastig is om kleine nieuwbouwprojecten betaalbaar te houden. Daarom gaan het Rijk, de provincie en de regio Achterhoek verder in gesprek over subsidie om bouwprojecten te ondersteunen.

Daarnaast is er extra capaciteit bij gemeenten nodig, zodat bouwplannen sneller worden goedgekeurd.

Stikstofruimte

Ook de stikstofruimte speelt nog mee. Door de aanwezigheid van Natura 2000 gebieden Wooldse Veen, Bekendelle, Willinks Weust, Korenburgerveen en Stelkampsveld, kan dit voornamelijk in de gemeenten Winterswijk, Oost Gelre en Aalten tot problemen leiden.

Deze gemeenten gaan komend jaar samen met de provincie in kaart brengen welke knelpunten ze verwachten, waarna er samen met het Rijk naar mogelijke oplossingen wordt gezocht.

Bestaande woningen verduurzamen

Naast het bouwen van nieuwe woningen willen de Achterhoekse gemeenten de kwaliteit van bestaande woningen verbeteren. Een groot deel van de woningen (84 procent) is gebouwd voor 1997, waardoor deze woningen vaak zijn verouderd. De verduurzaming van deze woningen is daarom noodzakelijk.

Om te kijken of de Achterhoek op koers ligt bij de realisatie van deze woningbouwplannen, wordt jaarlijks geëvalueerd. Zo kunnen de doelen waar nodig worden bijgesteld.

Geschreven door Davie Klein Gunnewiek, Omroep Gelderland op 2023-01-17 14:20:19


Mail ons!
Heb jij een tip of opmerking? Mail naar de redactie: redactie@1achterhoek.nl.