Provincie veegt omstreden plan van tafel

– De provincie Gelderland gaat niet door met het omstreden plan om een deel van de ambtenaren direct onder leiding van John Berends, de commissaris van de Koning te brengen. Het Gelders college nam dit besluit in een ingelaste vergadering.

“Met dit besluit zet het college een punt achter een langlopende discussie, over de gewenste aansturing van het kabinet”, zo laat de provincie weten. Het kabinet is het team van ambtenaren om de commissaris heen. Over de aansturing van die ambtenaren bestond al langer discussie.

Uit vrijdag gepubliceerde stukken blijkt dat daarover een groot verschil bestond tussen Berends en de ambtelijke organisatie. “Deze discussie heeft mij op verschillende manieren diep geraakt”, schrijft een ambtenaar in een van die stukken.

Het Gelderse college had het plan om de ambtenaren voortaan onder de commissaris te vallen, in plaats van onder de directeur van de provincie. Ambtenaren vallen normaal gesproken niet onder een bestuurder om te zorgen dat ze onafhankelijk kunnen werken.

Bijzondere taken Berends

Maar de commissaris van de Koning heeft bijzondere taken: zoals burgemeestersbenoemingen en integriteitskwesties bij gemeenten. Berends wilde vanwege de vertrouwelijkheid van die taken meer invloed op het team. De ondernemingsraad van de provincie adviseerde eerder al negatief over het plan omdat het ingrijpt op de verhoudingen tussen bestuurders en ambtenaren.

De Gelderlander schreef over de op handen zijnde wijziging in een artikel over vermeend grensoverschrijdend gedrag van de commissaris, John Berends. Naar aanleiding van dat stuk wilden ook de fractievoorzitters meer weten over de plannen.

“De provinciale ambtenaren, die werken in de staf (het kabinet) van de commissaris van de Koning blijven onder ambtelijke aansturing”, concludeert het college nu, een week na publicatie van het artikel.

Berends legde taken neer

Overigens heeft Berends deze week aangekondigd zijn taken tijdelijk neer te leggen, omdat hij de ruimte wil geven aan een mogelijk onderzoek naar zijn gedrag.

18 meldingen van ongewenst gedrag

Uit een jaarverslag over integriteit blijkt dat er vorig jaar bij de gehele provinciale organisatie 18 meldingen zijn gedaan over ongewenste omgangsvormen. 15 van die meldingen gingen over collega’s, drie kwamen van buiten.

De provincie Gelderland publiceerde vrijdagmiddag 80 documenten nadat de politiek dat had geëist. Zij willen alle informatie over sociale onveiligheid en de aansturing van het kabinet.

Komende maandag vergadert de politiek opnieuw: dan wordt ook besproken hoe het onafhankelijk onderzoek naar beschuldigingen over het wangedrag van John Berends er uit moet komen te zien.

Geschreven door Erik van Dam, Gerwin Peelen, Omroep Gelderland op 2023-09-22 18:32:58


Mail ons!
Heb jij een tip of opmerking? Mail naar de redactie: redactie@1achterhoek.nl.