Plannen voor rondweg Südlohn-Oeding weer gestart: betere en veiligere verbinding tussen Winterswijk en Oeding

– De plannen om een rondweg te realiseren ten zuiden van Oeding (Duitsland) zijn weer gestart. De nieuwe rondweg krijgt een totale lengte van 3,3 kilometer waarvan zo’n 500 meter op Nederlands grondgebied ligt. De weg verlaagt de verkeersstroom in het centrum met 40 tot 60 procent en zorgt voor een betere doorstroom van en naar Winterswijk.

De Landesstraße 558, die door het centrum van Oeding loopt, is zwaar belast. Het is een belangrijke verbindingsweg tussen Nederland en Duitsland. De huidige weg zorgt op dit moment voor veel geluidsoverlast en onveilige verkeerssituaties. Het is een gevaarlijke weg om over te steken, bijvoorbeeld tijdens het winkelen, op weg naar (openbare) instellingen of voor kinderen die de hoofdweg moeten oversteken op weg naar school.

Opnieuw opstarten en afronden

Het plan voor een nieuwe rondweg ten zuiden van Oeding loopt al jaren en is om verschillende redenen een aantal keer uitgesteld. Eind 2022 sloegen de gemeente Winterswijk, provincie Gelderland, gemeente Südlohn, het districtsbestuur van Münster en Nordrhein-Westfalen opnieuw de handen ineen. Zij maakten afspraken om gezamenlijk het project opnieuw op te starten en af te ronden. Burgemeester Südlohn Werner Stödtke is blij met deze ontwikkeling: “De aanleg van de nieuwe rondweg Südlohn-Oeding is dringend nodig. Het zorgt voor een beter woon- en leefklimaat en draagt bij aan de verkeersveiligheid van het dorp.”

Reacties en zienswijzen

Op dit moment verwerkt de gemeente Winterswijk de zienswijzen op het ontwerpbestemmingsplan die in een eerder stadium zijn ingediend. Vervolgens legt de gemeente het nieuwe ontwerpbestemmingsplan voor het einde van het jaar opnieuw ter inzage. Omwonenden en betrokkenen kunnen dan wederom reageren op de plannen. Naar verwachting bespreekt de gemeenteraad medio 2024 het uiteindelijke bestemmingsplan.

Het proces in Duitsland

De gemeente Südlohn rondde onlangs het nieuwe bodemonderzoek af, pleegde overleg met de waterschappen en stemde af met de landschapsautoriteiten. Alle bezwaren en opmerkingen zijn verwerkt en het plan voor de rondweg zit in de afrondende fase.

Geschreven door Redactie 1Achterhoek op 2023-10-30 15:09:40


Mail ons!
Heb jij een tip of opmerking? Mail naar de redactie: redactie@1achterhoek.nl.