Oud-minister Ank Bijleveld kijkt met BBB-VVD-CDA-blok in Gelderland verder naar een brede coalitie

– Verkenner Gert Jan van Noort (oud-wethouder in Harderwijk) bracht woensdag een tussenadvies uit. Hij stelt een basis voor van BBB met VVD en CDA voor de vorming van een coalitie met mogelijk een samenwerking met SGP, CU, JA21 en PvdA. Met dit advies kan een de infomateur verder kijken naar een meerderheid in de 55 zetels tellende provinciale staten van Gelderland. Oud-minister van Defensie Ank Bijleveld (CDA) is als informateur aangesteld hieraan een vervolg te geven. Zij gaat mogelijk ook de formatie doen.

De aanstelling van Bijleveld op verzoek van de BBB is met instemming van de VVD en het CDA gebeurd. De drie partijen bleken in de gesprekken met verkenner Van Noort de meeste overeenkomsten en aanknopingspunten te hebben om ‘het motorblok voor een coalitie te gaan vormen, legde BBB-fractievoorzitter Rik Loeters tijdens de bijeenkomst uit in het provinciehuis. De zaal zat vol met fractieleden en belangstellenden die allemaal wilden weten of Van Noort met een voorkeurscoalitie zou komen. Deze bleef uit omdat volgens zijn zeggen er nog geen eenduidige conclusie kon worden getrokken. “In deze fase is het nog niet gewenst om aan u een voorkeurscoalitie voor te leggen”, zei hij. De basis van BBB, VVD en CDA waarbij de samenwerking wordt gezocht met SGP, CU, JA21 en PvdA, was zijn uitkomst. Een samenstelling uit deze partijen, acht Van Noort als meest kansrijk.

Verder praten met D66, PVV, Partij voor de Dieren, SP, Forum voor Democratie, Volt en 50PLUS over een coalitie is volgens de verkenner het minst kansrijk.

Van Noort leek te voelen op een samenwerking van het blok met de PvdA (totaal komt dan uit op 29 zetels), maar die partij heeft aangegeven alleen met GroenLinks in een coalitie te willen. Hoewel de verschillen over de aanpak van stikstof en platteland groot zijn tussen BBB en GroenLinks, adviseerde Van Noort met GroenLinks in gesprek te gaan. In de gespreksverslagen van Van Noort die de provincie Gelderland online heeft gezet, staat dat BBB liever niet met GroenLinks om tafel wil.

De gesprekken met de fracties in de verkennende ronde heeft Van Noort in het algemeen als open en constructief ervaren. “Alle fracties zijn bewust van de complexiteit van wat er allemaal speelt en moet gebeuren in de provincie.” De antwoorden waren volgens Van Noort goed onderbouwd.

Van Noort legde in zijn verkennende ronde aan alle fracties dezelfde vragen voor. Daaruit kwamen ook de belangrijkste beleidsthema’s en breekpunten naar voren waarmee Ank Bijleveld de volgende gespreksronde ingaat. De belangrijkste thema’s die op inhoud besproken zullen worden zijn: de energietransitie en Regionale Energie Strategie, Vitaal Platteland (en stikstof), Woningbouw, provincie financiën en OV en mobiliteit.

Geschreven door Eveline Zuurbier op 2023-04-07 13:52:13


Mail ons!
Heb jij een tip of opmerking? Mail naar de redactie: redactie@1achterhoek.nl.