Oost Gelre stort 1 miljoen euro in fonds om ondernemers uit de energiecrisis te helpen

– Oost Gelre wil voor ondernemers 1 miljoen euro vrijmaken voor een zogenaamd revolverend fonds zodat zij de energiecrisis te boven kunnen komen. Een bijkomende voorwaarde wordt: da zij met een energiescan moeten aantonen welke maatregelen zij al treffen.

“Hoeveel bedrijven we ermee redden, ik hoop met deze vraag dat we niet in die situatie komen. Het is de bedoeling ondernemers een betere uitgangspositie te geven om te kunnen verduurzamen”, zei wethouder Arjan Schutten tijdens de raadscommissie. Investeringen om die omslag te maken, blijven uit doordat met name, bakkers, slagers en horeca het moeilijk hebben hun energierekeningen te betalen.

In de raadsvergadering van november, toen de gemeenteraad de begroting voor het aankomende jaar behandelde, werd hierom door Benno Voorhuis gevraagd. Voorhuis sprak daar namens de centrumondernemers in Lichtenvoorde en Groenlo. Zijn verzoek kwam nadat de Oost Gelrese gemeenteraad het voorstel had goedgekeurd het verenigingsleven en maatschappelijke organisaties tegemoet te komen in de ontstane energiecrisis. De torenhoge energieprijzen als gevolg van de oorlog in Oekraïne, zijn moeilijk op te brengen. Die zullen om contributieverhoging vragen, wat deelname aan de verenigingen voor leden moeilijk maakt.
Volgens Voorhuis toen, hebben inwoners er alle baat bij de centra aanlokkelijk en bruisend te houden. Ondernemers zijn de coronacrisis nog niet te boven, moeten daarvoor de uitgestelde belastingen nog terugbetalen of de volgende crisis dient zich alweer aan waarnaar ze zich moeten zetten. Het college en de gemeenteraad zouden de ondernemers naast een directe financiële compensatie, tegemoet kunnen komen met een fonds, dat zich weer terugbetaalt. “Ondernemers uit het midden- en kleinbedrijf zijn ontzettend geholpen, wanneer zij met vrijkomend geld uit een fonds duurzaamheidsmaatregelen kunnen treffen waarmee zij versneld aan energiebesparingen kunnen doen en daarmee ook de kosten aanzienlijk omlaag kunnen brengen. Dit alles om de bedrijvigheid in Oost Gelre vitaal te houden”, zo was het verzoek waarmee Benno Voorhuis kwam. De gemeenteraad was begripvol en verzocht vervolgens het college het voorstel van de ondernemers te onderzoeken.

Nadat Oost Gelre (sport)verenigingen al bijstaat, wil ze ook (centrum)ondernemers helpen

Weldenkend en welwillend

Tussen de begrotingsvergadering in november en de raadscommissie van gisteravond, heeft Voorhuis met een paar centrumondernemers op het gemeentehuis regelmatig overleg gevoerd met wethouder Arjan Schutten en diens ambtenaren, hoofd Financiën en Economie. Centrumondernemers zijn door de hoge energieprijzen opnieuw hard getroffen, nadat de meesten in coronatijd de deuren van hun horeca- en winkelbedrijven gesloten moesten houden en ook nog eens te maken krijgen met inflatie. Voorhuis heeft de weldenkendheid van de gemeente Oost Gelre zeer positief ervaren. Oost Gelre besloot tijdens de begrotingsvergadering, de reclamebelasting voor 2023 niet te heffen en af te zien van de huur van de terrassen in de openbare plekken plus de huur van de standplaatsen voor de marktkooplui. De contributie voor GOV (Groenlose winkeliersvereniging) betaalt Oost Gelre voor ondernemers. “We weten allemaal dat de gemeente geen boom heeft met gouden munten”, zei Voorhuis, maar een noodfonds waardoor ondernemers ten gunste van de lokale economie geholpen kunnen worden, komt ook de centra en de werkgelegenheid ten goede.

Dinsdagavond 28 februari kwam het voorstel van het college op tafel van de raadscommissie. Dat voorstel behelst een eenmalig bedrag van 200.000 euro om de gevolgen van de hoge energieprijzen gedeeltelijk te kunnen opvangen. Een deel van het geld – 140.000 euro- heeft de gemeente van de provincie Gelderland gekregen uit het Winterfonds. Ondernemers kunnen hieruit maximaal duizend euro krijgen als directe hulp in de energiecrisis.
Daarnaast heeft het college van Oost Gelre één miljoen euro vrijgemaakt voor een revolverend duurzaamheidsfonds. Ondernemers die twee tot 25 werknemers in dienst hebben, kunnen hierop een beroep doen en betalen dit onder gunstige voorwaarden weer terug, waarmee een volgend bedrijf weer geholpen kan worden.

Zware discussie

Ondanks de welwillendheid van de politiek, werd gisteravond het collegevoorstel voor hulp nog zwaar bediscussieerd. De raadscommissie had vragen over de regelingen die er allemaal al beschikbaar zijn vanuit het Rijk, de provincie en ook de compensaties uit het armoedebeleid. ‘En zijn de twee ton aan direct beschikbaar middel en de één miljoen euro in het fonds wel voldoende voor alle ondernemers uit het midden- en kleinbedrijf?’
Volgens Voorhuis vallen de meeste ondernemers buiten of net buiten de TEK-regeling of komen voor andere regelingen niet in aanmerking. Een revolverend fonds dat beschikbaar komt, zou ondernemers een zetje kunnen geven om weer op het gezonde economische pad te komen, zo beantwoordde hij de vragen uit de commissie.

Wethouder Arjen Schutten: “De middelen die nu beschikbaar gaan komen, liggen bij ‘wie het eerst komt, die het eerste maalt’. Of de 2 ton euro voldoende is, moet blijken. Dan kom ik misschien terug met een nieuw voorstel aan de raad. Voor het revolverend fonds komt aan op goed aanleveren van de aanvraag. Wanneer dat niet zo is, dan wordt deze niet behandelt.”

Raadslid Alfred Wopereis van de Nieuwe Liberalen pleitte ook voor de agrarische ondernemers en zzp’ers. Zij zijn eveneens getroffen door de energiecrisis. Wopereis wilde dat zwart op wit in het raadsvoorstel terugzien. Wethouder Schutte wilde echter het voorstel open houden om maatwerk te kunnen leveren aan die bedrijven die de middelen het hardst nodig hebben. Er was een schorsing nodig om een akkoord van de Nieuwe Liberalen te krijgen.

Energiescan noodzakelijk

Over twee weken komt het voorstel van het college als een hamerstuk terug in de gemeenteraad van Oost Gelre. De commissie vroeg om een verplichte meting voor ondernemers in de vorm van een energiescan in het voorstel op te nemen. Een derde van de bedrijven in Oost Gelre heeft die scan met de steun van de Achterhoek Onderneemt Duurzaam reeds gedaan.

Geschreven door Eveline Zuurbier op 2023-03-01 10:33:24


Mail ons!
Heb jij een tip of opmerking? Mail naar de redactie: redactie@1achterhoek.nl.