Oost Gelre onder de indruk van CPO-plannen oude St Jozefschool

LICHTENVOORDE – Bij collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO) ontwikkelt een groep burgers samen hun woningen of zelfs een hele woonwijk. Gemeente past CPO toe voor nieuwe woningen op de plek van de oude Jozefschool ‘achter in de Schatbergstraat’. Er zijn drie nieuwe initiatieven bij de gemeente binnenkomen, maar die voldeden niet geheel aan de procedure. Ze mogen hun plannen aanpassen tegen de voorwaarden in. “We waren dusdanig onder de indruk van de plannen, dat we de CPO’s die kans willen geven”, meldt wethouder Hoenderboom.

Omvorming naar woningen

Het schoolgebouw van de Jozefschool hoeft niet per se te worden gesloopt. Het gebouw kan ook worden omgebouwd tot acht of zelfs twaalf woningen. De vraag naar woningen is groot; zo hebben driehonderd woningzoekenden aangegeven daar graag te willen wonen. Door de opdracht aan groepjes woningzoekenden te geven, verwacht de gemeente een variatie aan woningen te kunnen realiseren die specifiek geschikt zijn voor de doelgroep. Uit deze woningzoekenden hebben zich drie groepen gevormd die gezamenlijk de uitdaging aangaan om het Jozefhof te ontwikkelen, een taak die ze nog niet eerder hebben uitgevoerd.

Prijsvraag voor de ontwikkeling

Wethouder Jos Hoenderboom legt uit: “De prijsvraag is opengesteld om CPO-groepen (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap) te verleiden met ideeën te komen voor de opstallen en gronden van de voormalige St. Jozefschool. Tijdens de eerste ronde van de uitvraag meldden zich drie CPO-groepen. De inschrijvingen van deze drie groepen voldeden echter niet aan de voorwaardelijke indieningseisen. Daarom hebben we de prijsvraag voor deze drie groepen opnieuw opengesteld. Op 12 april sloot de inschrijving en we hebben drie voorwaardelijke inschrijvingen ontvangen. Deze inschrijvingen zijn ambtelijk getoetst op basis van de vooraf bekendgemaakte criteria. Uit de individuele beoordelingen is een eindscore opgemaakt, en de CPO-groep met de inschrijving ‘Groen wonen aan ’t Jozefhof’ behaalde de hoogste score. Zij krijgen de gunning.” Of de school gesloopt wordt of omgevormd wordt tot woningen daarover wil gemeente Oost Gelre nog niets zeggen. Het plan is nog te jong om daarover iets te zeggen, aldus Oost Gelre.

Meer nieuwe woonwijken op oude schoolterreinen

Vier basisscholen in Lichtenvoorde zijn opgegaan in het Integraal Educatief Kind Centrum (IEKC) Het Gele Park aan de Varsseveldseweg. De Pastoor van Arsschool aan de Oude Aaltenseweg, de Regenboogschool aan de Planetenstraat en de Jozefschool zijn bestemd voor woningbouw. Het schoolgebouw van de Pastoor van Ars is gesloopt. Verwacht wordt dat de eerste kavels voor koopwoningen daar in de eerste helft van 2025 worden uitgegeven, waarna in de tweede helft van het jaar gestart wordt met de bouw. Dit geldt ook voor de sociale huurwoningen via ProWonen.

Geschreven door Eveline Zuurbier op 2024-06-07T10:32:33+02:00


Mail ons!
Heb jij een tip of opmerking? Mail naar de redactie: redactie@1achterhoek.nl.