Oost Gelre gaat beëindiging jeugdzorgcontracten in raadscommissie bespreken

GROENLO – Op aanvraag van de fractie van OOG gaat na gemeente Aalten, ook Oost Gelre de contactbeëindiging voor jeugdzorg en Wmo in de raadscommissie van april bespreken. Onlangs werd een vernietigend rapport openbaar over dat er heel veel fout is gegaan met de zorginkoop en de controledrift van de Achterhoekse gemeentes. “We zijn nimmer voorstander geweest van de systematiek die gehanteerd is. Dat heeft de noodzaak voor vernieuwing teniet gedaan”, herhaalt wethouder Ellen Dusseldorp.

De Achterhoekse gemeenten zouden de juiste hulp om de hoek en uiteindelijk ook goedkoper gaan regelen. Dat was in beginsel de afspraak, maar dat is in al die jaren en verlengingen uiteindelijk niets van terecht gekomen.

4,5 miljoen meer uitgeven: we stonden met de rug tegen de muur

De afspraken voor jeugdzorg en Wmo leidden ook in Oost Gelre tot hoge kosten. In sommige gemeentes leidde dat tot dramatische keuzes. Zo ging er in Winterswijk een streep door de opgave ‘Winterswijk in 2024 armoedevrij’. Tijdens de jaarlijks terugkerenden behandeling van de gemeentebegroting in november verklaarde wethouder Dusseldorp aan de raad dat de uitgaves voor in dat jaar 4,5 miljoen euro hoger waren uitgevallen. Enigszins had Oost Gelre ‘geluk’ omdat de gemeente al rekening hield met een forse tegenvaller. Andere gemeenten boekten de afspraken met de hulpverlening in als een financieel voordeel waarop ze moesten terugkomen door bezuinigingen in te voeren.

De zak geld van lumpsum

“We stonden als Oost Gelre alleen. We dachten samen met twee andere gemeentes op te trekken en te gaan voor plekprijzen, om zorg op maat aan te kunnen bieden, maar zij trokken zich op het allerlaatste moment terug. Het is niet onze keuze geweest. De manier waarop alles is gegaan, is ons opgedrongen”, verklaart Dusseldorp. Toen juristen van de gemeente Oost Gelre zich erover wilden buigen werden zij geweerd. “We stonden met onze rug tegen de muur toen voor de lumpsum methodiek werd gekozen.”, aldus Dusseldorp. (Lumpsum wil zeggen: een zorgaanbieders krijgen een vast bedrag waarvoor ze het moeten doen met het nadelige effect dat niet iedereen wordt geholpen).Meer tijd om met de zorgpartijen te overleggen was er niet meer.

Verziekte verhoudingen

Al voor de contractverlenging in 2022 waren er signalen dat er van alles mis ging met de zorginkoop in de Achterhoek. Er kwamen onderzoeken en rapporten. Één vertrouwelijk rapport is onlangs openbaar gemaakt. Daarin wordt gesproken over verziekte verhoudingen tussen zorgaanbieders en de gemeentes. Oorzaken zijn dat er door de bundeling van de hulpverlening vaak gekozen werd voor de dure vormen van zorg. En dat de Achterhoekse gemeentes vaak niet op één lijn zaten. Dat alles maakten het werken van de zorgaanbieders bureaucratisch met als gevolg geen dekkend zorglandschap meer kunnen aanbieden Daarnaast zorgde inflatie dat de zorgprijzen nog hoger werden. Tussentijdse aanpassingen leidden tot een hoop frustratie bij zorgaanbieders en consulenten van de gemeentes. De gemeenten onderling verstonden elkaar in het behalen van de doelen ook niet helemaal goed.

Niet bijstellen met tussentijdse aanpassingen, maar opnieuw aanbesteden

Het klinkt allemaal alsof Oost Gelre hiervoor al heeft willen waarschuwen? “We zijn opgelucht dat nu gezamenlijk de contracten met de zorgaanbieders zijn opgezegd”, reageert Dusseldorp. In Aalten werd tijdens de behandeling gezegd: ‘We hebben onze lessen geleerd’, ‘de aanbesteding kan opnieuw beginnen’. De Achterhoek heeft daar tot volgend jaar zomer de tijd voor.

Wethouder Dusseldorp zegt niet meer te willen afwijken van de visie; ‘niemand mag tussen wal en schip belanden’. We zullen eensgezind afspraken moeten maken over waar we elkaar in kunnen vinden. Dit moet eerst duidelijk zijn voordat we gaan inkopen” Dusseldorp praat over partnerschap. “Dit moet eerst duidelijk zijn voordat we gaan inkopen. Als dat niet het geval is, kijken wij hoe we het zelf kunnen regelen. Voor ons is toegang krijgen op de zorg en hulp heel belangrijk.”

Geschreven door Eveline Zuurbier op 2024-03-21 17:58:06


Mail ons!
Heb jij een tip of opmerking? Mail naar de redactie: redactie@1achterhoek.nl.