Nieuw voorstel voor aanpak Groenloseweg: geen slingers, wel twee plateaus

WINTERSWIJK – In 2021 stond groot onderhoud aan de Groenloseweg gepland wat toentertijd leidde tot een voorstel het stuk weg naar het centrum van Winterswijk ook veiliger in te richten. Twee jaar later haalde in mei 2023 een door aanwonenden gesteund voorstel voor een veel smallere weg van 5.80 meter breed, niet de meerderheid in de gemeenteraad. Verantwoordelijk wethouder Wim Wassink stapte een paar maanden later op omdat hij de handen niet op elkaar kreeg. Zijn vervanger Sylvia Fleuren komt met een nieuw voorstel: een 6.20 meter brede rijstrook, afgestemd parkeren en groen op wensen van aanwonenden én in plaats van de gewenste slingers in de weg, twee plateaus om de rijsnelheid te remmen. Op de weg gaat een maximum snelheid gelden van 30 kilometer per uur.

“De aanwonenden hadden het liefst twee slingers in de weg gewild”, weet wethouder Sylvia Fleuren. Die zouden het zicht breken van de lange rechte weg waarmee de snelheid omlaag gaat en die gedachte begrijpt Fleuren. ” Inwoners hadden meer vertrouwen in de twee slingers die de snelheid zouden beperken. We hebben daar goed naar gekeken, maar Arriva en de hulpdiensten hebben daartegen bezwaren. Zij kiezen voor plateaus omdat zij die veiliger achten en ze minder tijd kost.”

Aanwonenden hadden duidelijk moeite met dat vorig jaar geen besluit werd genomen.

De Groenlose weg staat bekend als een racebaan waar vooral in avonduren vaak veel te hard wordt gereden. “En er komen nog meer ‘obstakels die de snelheid zullen beperken”, zegt Fleuren. Door het optische te versmallen met twee rode fietsstroken, parkeervakken die op gelijke hoogte met de stoep liggen en meer bomen aan te planten geven hoopt Fleuren dat automobilisten hun snelheid aanpassen. Het ontwerp dat nu op tafel ligt, komt voort nadat de wethouder twee bijeenkomsten had belegd. Een met de bewoners van de Groenloseweg en de andere sessie gebeurde met de Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland, de politie en Arriva.

Arriva geen reden geven om Winterswijk te ontwijken

Daarmee werd de langdurige impasse doorbroken. “Aanwonenden hadden duidelijk moeite met dat vorig jaar geen besluit werd genomen.” De doorgelopen voorbereidingen van toen zijn meegenomen en als twee varianten op de twee bijeenkomsten voorgelegd. Burgemeester en wethouders kiezen voor de variant met plateaus die de Arriva en de hulpdiensten nastreven. “De argumenten om de veiligheid en dat ze een route rechtdoor willen waren voor ons steekhoudend. Een onoverkomelijk bezwaar dat we niet konden negeren. Daarnaast willen we Arriva geen reden geven om Winterswijk te ontwijken. We merkten ook dat er een bepaalde druk is bij busmaatschappijen vlot door de kernen te kunnen rijden.”

Het ontwerp dat het college als defintief voorlegt aan de gemeenteraad. – Foto: Gem WW

Tegelijkertijd is in het afgelopen najaar begonnen met het tijdelijke onderhoud. Op dat deel van de weg wordt sindsdien de maximale snelheid van 30 km/uur al gehanteerd. “Eens te meer wordt de noodzaak van een grondige aanpak van de weg gevoeld. Rijd je daar harder, dan ervaren aanwonenden geluidshinder en trillingen. We hopen dat de we de handen snel op elkaar krijgen. Al met al heeft de buurt ook graag dat de snelheid omlaag gaat en dat automobilisten zich netjes aan de maximum snelheid van 30km/uur gaan houden. De buurt lijkt mee te gaan. Ze wil de variant met ombuigine inruilen met de verhogingen in het wegdek.” Een ander argument dat meespeelt is dat wanneer men kiest voor de slingers in de weg de gehele aanbesteding opnieuw moet. Dit gegeven maakt dat de aanpak van de Groenloseweg nóg langer op zich laat wachten.

“We hopen dat de raad beseft dat ze een besluit neemt en dat willen de omwonenden ook. Het zal ontzettend jammer zijn dat het weer wordt opgeschoven.”

De Winterswijkse politiek buigt zich op 14 maart (commissie) en op 28 maart (raadsvergadering) over de Groenloseweg. Mocht het besluit positief zijn dan kan eind van de zomer worden gestart. Fleuren verwacht dat wanneer alles meezit de Groenloseweg volgend jaar deze tijd klaar zal zijn. De werkzaamheden vinden in vier fases plaats. De reconstructie van de anderhalve kilometer lange weg gaat tussen de 1.8 miljoen en 2 miljoen euro kosten.

Geschreven door Eveline Zuurbier op 2024-03-07 18:16:11


Mail ons!
Heb jij een tip of opmerking? Mail naar de redactie: redactie@1achterhoek.nl.