Jeugdzorg schiet tekort in Harreveld en Zetten, blijkt na tip

ZETTEN – De zorg voor tieners in de gesloten jeugdzorg in Harreveld en Zetten schiet tekort. Tijdens een onaangekondigd toezichtsbezoek bleek dat de kwaliteit van hulp en begeleiding niet voldoende was.

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) ging zonder aankondiging langs in Harreveld (’t Anker) en Zetten (Pactum). Dat deed de IGJ na een tip van een ervaringsdeskundige. Die had informatie verzameld van meerdere jongeren die in het verleden op een speciale afdeling in Harreveld of Zetten verbleven.

De hoofdinspecteur Jeugd en Maatschappelijke Zorg zegt dat het ‘moedig’ is geweest van de melders dat ze hun verhaal en ervaringen over de ZIKOS-afdeling hebben verteld.

Wat gebeurt er op de afdeling?

In Harreveld en Zetten verblijven tieners in de leeftijd van 12 tot 18 jaar op een Zeer Intensieve Kortdurende Observatie en Stabilisatie-afdeling, kortweg ZIKOS. Ze komen daar als er sprake is van een crisissituatie en ze met complexe en meervoudige gedragsproblemen kampen.

Een team van specialisten, met onder meer een psychiater, gedragswetenschapper en verpleegkundigen, ontfermt zich over de jongeren. In heel Nederland zijn er twee ZIKOS-locaties met in totaal achttien bedden. Die locaties zijn in Harreveld (twaalf bedden) en Zetten (zes).

Bij het bezoek van de IGJ aan de speciale afdelingen in Harreveld en Zetten bleek dat de kwaliteit van de hulp niet toereikend was. De inspectie vond dat de afdelingen onvoldoende kwaliteit van zorg en onvoldoende begeleiding op maat bieden.

Deze eerste bevindingen zijn direct gedeeld met de jeugdhulpaanbieders. De inspectie heeft ze gevraagd hier onmiddellijk en nadrukkelijk aandacht voor te hebben.

Nu geconstateerd is dat de zorg tekortschiet, blijft de IGJ de vinger aan de pols houden. Op termijn zal er een inspectierapport volgen.

Reactie Pactum

Pactum in Zetten bevestigt het onaangekondigde bezoek van de IGJ. De instelling laat weten geschrokken te zijn van de ‘zeer zorgelijke’ afgegeven signalen. Voorlopig worden dan ook geen nieuwe jongeren opgenomen op de ZIKOS-afdeling, stelt Pactum. Ook worden er maatregelen genomen om de jongeren die er nu nog zijn, veilige en passende zorg te bieden.

De locatie van ’t Anker in Harreveld. – Foto: Google Streetview

Reactie 't Anker

’t Anker in Harreveld geeft aan geraakt te zijn door de binnengekomen signalen en de eerste bevindingen van de IGJ, zeker omdat de instelling naar eigen zeggen ‘al langer intensief bezig is met verbeteringen’. Die hebben tot onvoldoende resultaat geleid, blijkt nu.

“Met één van onze twee groepen maken we pas op de plaats. Daarnaast hebben we aanvullende maatregelen genomen waaronder externe personele begeleiding en expertise. We wachten de uitkomsten van het onderzoek verder af en gaan met de uitkomsten aan de slag.”

Geschreven door Erik van Dam op 2024-03-07 11:48:45


Mail ons!
Heb jij een tip of opmerking? Mail naar de redactie: redactie@1achterhoek.nl.