Nieuw onderzoek voor cultuurkwartier WooW: rooms-katholieke Jacobuskerk aan de hoofdwinkelstraat in beeld

– Een meerderheid van de Winterswijkse gemeenteraad heeft voor een onderzoek naar een goedkopere variant voor het beoogde cultuurkwartier WoooW. Het college had hierom gevraagd. Verantwoordelijk wethouder Sandra Metaal Financiën en Cultuur wil een beter financieel vergelijk nu de bouw- en exploitatiekosten door inflatie en de gestegen bouwkosten fiks duurder gaan uitvallen. Boogie Woogie, de bibliotheek en de WUh zijn opnieuw genoodzaakt om te wachten op nieuwe huisvesting. Dit terwijl de bouwplannen klaarliggen voor aan ’t Weurden dat nodig op een nieuwe ontwikkeling wacht.

Volgens wethouder Metaal ‘blijft er te weinig subsidiegeld over om activiteiten te ontplooien voor de drie instellingen’. Ze wil daarom het vizier verruimen om te zien of een cultuurkwartier aan het ’t Weurden wel de juiste beslissing is. sinds dit nieuws eind november naar buiten kwam hebben zich nieuwe partijen gemeld. Éen daarvan is de rooms-katholieke Jacobus kerk aan de drukke winkelstraat, de Misterstraat schuin tegenover de Hema. Volgens inspreker Hans de Graaf van de parochie Ludger en Paulus waar de Jacobuskerk onder valt is er te weinig aandacht van de gemeenteraad geweest voor de eigen Kerkenvisie die de gemeente Winterswijk met Oost Gelre en Aalten heeft opgesteld. “We waren in de veronderstelling dat de gemeenteraad hiervan op de hoogte was. Maar in de discussie rond cultuur en het nieuwe cultuurcentrum kreeg de Kerkenvisie naar onze mening veel te weinig aandacht. We zijn naar de gemeenteraad getogen om daar in te spreken.”

‘Over cultuur wordt moeilijk gedaan’

Fractievoorzitter van Morgen André van Nijkerken reageerde: “Hoe sympathiek de suggestie van de parochie ook is, als we maar lang genoeg wachten met beslissen, dan worden we ingehaald door realiteit en dient zich weer een partij aan.” Van Nijkerken riep het college op -ook namens de andere oppositiepartijen die een gezamenlijk een amendement indienden- de knoop door te hakken. “Durf nu eens de knoop door te hakken, toon eindelijk eens lef.” De oppositie wilde begrijpen waarom de coalitie en hun wethouders “waarom ze zo moeilijk doen als het om cultuur en de financiën gaat, terwijl aan zwembad Jaspers, de aankoop van de steenfabriek ‘De Vlijt’ voor een nieuw bedrijventerrein en de infrastructuur zoals bij het Vrijheidspark zonder blikken en blozen wel extra geld beschikbaar komt? Bij die ontwikkelingen wordt de waarde ervan niet ter discussie gesteld”, aldus Van Nijkerken.

Wim Aalderink die namens Boogie Woogie, de WUh en de bibliotheek insprak: “We verkeren in een onhoudbare huisvestingssituatie. Hij noemde de instelling van het college niet een pas op de plaats, maar de doodsteek voor de culturele instellingen en voor heel Winterswijk. Aalderink reageerde stellig op het collegebesluit en de coalitiepartijen die dat steunden: “Er is geen ander scenario voor WoooH mogelijk dan de gekozen weg voor een cultuurcentrum aan ’t Weurden.” In het huidige gebouw wordt het ontplooien van activiteiten steeds moeilijker. Dit geldt ook voor de bibliotheek die momenteel bij het Gerrit Komrij College gehuisvest is. Het is op die plek ook moeilijker toegankelijk voor andere doelgroepen.

Hans de Graaf over de herbestemming van de kerk voor cultuur: “Het is een uitgelezen kans om de kerk te betrekken in het onderzoek. Er hebben zich investeerders bij de katholieke kerk gemeld. Het is nu aan de gemeente Winterswijk om met deze partijen te gaan praten voor wellicht een financiële samenwerking.

Nieuwe realiteit

De coronacrisis, de energiecrisis, de hoge inflatie en oplopende rentes hebben geleid tot extreme stijging van de stichtingskosten die de financiële haalbaarheid van een nieuw cultuurgebouw onder druk zetten. De structurele lasten van de twee varianten zorgen voor een substantiële stijging van de gemeentelijke uitgaven van 618.000 euro voor de 3.300 m² variant) die onderzocht is en respectievelijk 518.000 euro voor de 3.000 m² variant, per jaar. Dit past niet in het financiële uitgangspunt dat de gemeenteraad aan het college heeft meegegeven. dat houdt in dat het nieuwe cultuurgebouw aan ’t Weurden tussen de 13,8 en de 15,1 miljoen euro gaat en de jaarlijkse subsidie voor de exploitatie op gemiddeld 9 ton uitkomt. Er is jaarlijks 5,5 tot 6 ton euro méér nodig, dan het plan waarmee vóór de coronajaren en de verkiezingen is gestart. De stijging is mede veroorzaakt doordat de gemeente Aalten en Oost Gelre uit het samenwerkingsverband met muziek- en cultuurschool Boogie Woogie zijn gestapt.

Geschreven door Eveline Zuurbier op 2022-12-30 15:38:46


Mail ons!
Heb jij een tip of opmerking? Mail naar de redactie: redactie@1achterhoek.nl.