Nieuwe techniek bij rioolwaterzuivering Winterswijk zorgt voor schoner water in Slinge

– Waterschap Rijn en IJssel gaat de rioolwaterzuivering in Winterswijk uitbreiden met een nieuwe techniek van ozon en belucht actief-koolfiltratie. Met deze techniek wordt het rioolwater van de huishoudens en bedrijven nóg beter schoongemaakt. Het schoongemaakte water gaat naar de Groenlose Slinge. Hierdoor valt de beek in de zomer niet droog én wordt het water in de beek schoner. Dit is goed voor de planten en dieren die er leven. De rioolwaterzuivering Winterswijk zuivert het afvalwater van bedrijven en huishoudens in de regio Winterswijk en Groenlo.

Waterschapsbestuurder Antoinet Looman is verheugd dat de uitbreiding van de rioolwaterzuivering Winterswijk nu werkelijkheid gaat worden: “Het water in de beken en rivieren is al relatief schoon, maar het kan nóg schoner. Door deze aanpassing zetten we een grote stap naar een nóg betere waterkwaliteit, zoals ook Europa van ons vraagt.”

De zuivering Winterswijk behandelt het water van ongeveer 85.000 mensen en bedrijven. De zuivering brengt het schoongemaakte water naar de Groenlose Slinge. Het riviertje is een traag stromende moerasbeek. Zonder dit water valt deze beek regelmatig droog; de zuivering heeft dus een grote bijdrage. Doordat we het water schoner maken komt de beek dichterbij zijn natuurlijke staat.

Het waterschap Rijn en IJssel steekt plusminus 10 miljoen in het verbeteren van de waterkwaliteit in en om Winterswijk. Een groot deel van het schoongemaakte water wordt opgevangen in een nieuw ‘park’, zodat het water langer in de natuur blijft en nog schoner wordt. Het gaat dus om méér dan alleen de verbeterde techniek.

Nieuwe techniek

De nieuwe techniek is een combinatie van ozon en belucht actief-koolfiltratie. Deze extra ‘stap’ vindt plaats aan het einde van het huidige zuiveringsproces. Door de aanpassing worden ammonium, fosfor en medicijnresten beter uit het afvalwater verwijderd. Hiermee wordt het gezuiverde water nog veel schoner en dus ook van de beken en rivieren waar dit gezuiverde water heengaat.

Na Winterswijk gaat het waterschap ook de rioolwaterzuiveringen in Etten, Aalten, Lichtenvoorde en Ruurlo verbeteren en/of uitbreiden. Hiermee draagt het waterschap bij aan de hogere kwaliteitsnormen van Europa die na 2027 behaald moeten zijn (KaderRichtlijn Water 2022-2027).

Als Winterswijk aangepakt is, gaat het waterschap ook aan de slag met de rwzi’s in Lichtenvoorde, Etten en Ruurlo. De noodzakelijke aanpassingen zullen daar echter veel minder groot zijn. Per installatie wordt nog wel gekeken naar kansen op het gebied van natuurversterking en biodiversiteit.

Het waterschap start vanaf april 2023 buiten met de werkzaamheden. Naar verwachting is het werk zomer 2024 afgerond. Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat betaalt een deel van de kosten van de uitbreiding van de RWZI via de bijdrageregeling ‘medicijnresten uit RWZI-effluent’.

Bronaanpak

Schoon water begint bij aanpak aan de bron. Er zijn namelijk ook stoffen die de werking van de riolering van de rioolwaterzuivering schaden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan lozing van vetten die kunnen leiden tot verstoppingen. Of giftige stoffen die bacteriën doden. Het is daarom zaak om problemen bij de bron aan te pakken; wat er niet in gaat hoeft er ook niet uitgehaald te worden. Zie ook: Hier begint de Zee – Weet van Water

Geschreven door Eveline Zuurbier op 2022-12-30 16:23:20


Mail ons!
Heb jij een tip of opmerking? Mail naar de redactie: redactie@1achterhoek.nl.