Natuurwerkdag in Kotten en Vragenderveen

– Vliegdennen weghalen, houtwallen opschonen, paden begaanbaar maken en onkruid wieden. De jaarlijkse Natuurwerkdag komt er weer aan waarvoor zo’n 15.000 vrijwilligers voor inzetten voor natuuronderhoud op meer dan 500 locaties door heel Nederland. In Kotten en in natuurgebied het Vragenderveen kunnen vrijwilligers natuurklussen doen die bijdragen aan natuuronderhoud. De Natuurwerkdag is op vrijdag 4 november en zaterdag 5 november.

Na vele jaren is dit landelijke evenement uitgegroeid tot de grootste vrijwilligersactie in het groen. De dag is er een van groot onderhoud van terreinen, parken en natuurgebieden. Het leuke aan deze twee speciale dagen is dat mensen elkaar leren kennen die iets willen bijdragen aan een gebied dat ze lief is, zo vertellen de betrokken organisaties in Kotten en Vragender. Daarnaast is de Natuurwerkdag een goede gelegenheid om de natuur en natuurontwikkeling in de eigen omgeving beter te leren kennen.

Deze dagen gaan we wat terugdoen voor de natuur

Kotten

De werkzaamheden gebeurt in groepen van tussen de twintig en dertig mensen onder begeleiding van boswachters, gidsen of andere natuurbeheerders. Vanuit Kotten meldt Janine Sikkink dat het een onvergetelijke dag wordt in de Winterswijkse natuur. “Na een ochtend hard werken word je beloond met een lekkere lunch. Tijdens deze dagen gaan we wat terug doen voor de natuur.” Vrijwilligers helpen in Kotten mee met het verwijderen van onkruid tussen de jonge bomen, het opschonen van een houtwal en het wandelpad weer begaanbaar maken. “Dit zijn klussen die belangrijk zijn voor de vitaliteit voor de natuur.”

Vragenderveen

In Vragenderveen worden vliegdennen weggehaald. Dit zijn solitaire dennen en normaal bij bosranden belangrijke zaadbomen, maar ze zorgen dat er veel jonge dennetjes opkomen in het veen en te veel is niet goed omdat dit unieke open hoogveengebied anders dichtgroeit. Ron Krabben begeleidt in Vragenderveen de natuurklussen. In Vragender kunnen alleen volwassenen aan de slag en maximaal twintig personen.

De Natuurwerkdag markeert de start van het werkseizoen voor vrijwilligers. In de periode van november tot maart zijn de meeste groepen (wekelijks) actief met onder andere snoei- en zaagwerkzaamheden, opruimacties en beheeractiviteiten om bij te dragen aan de biodiversiteit. “Als je het niet bijhoudt, verdwijnen sommige soorten of blijft het hoogveen minder nat.”

Nationale Klimaatweek

Dit jaar valt de natuurwerkdag in de Nationale Klimaatweek. Door klimaatverandering hebben veel soorten planten, struiken en bomen het moeilijk. De biodiversiteit is bijna overal verontrustend, zegt LandschappenNL. “Ongeveer 40 procent van de soorten in ons land staat op de Rode Lijst (bron: CLO). Tegelijkertijd is het beschermen van biodiversiteit en ecosystemen ook van cruciaal belang voor klimaat. Gezonde natuur helpt om hittestress te voorkomen en zorgt voor wateropvang in tijdens van extreme regenval. Mede dankzij vrijwilligers kan iedereen blijven genieten van een groene en gezonde leefomgeving. Vrijwilligers zijn dan ook onmisbaar voor het beschermen en onderhouden van natuur en landschap.”

Natuurwerkdag in Kotten en Vragenderveen – Foto: LNL

De Natuurwerkdag worden in Kotten en in het Vragenderveen op zaterdag 5 november gehouden.
In Kotten van 10.00 uur tot 16.00 uur en in het Vragenderveen begint men om 9.30 uur tot 15.30 uur.
Verzamelplek in Kotten is het kruispunt Haverkampstegge – zandpad, nabij huisnummer 11c.
In Vragender is dat de Manenschijnweg bij de parkeerplaats met schuilhut.

Geschreven door Eveline Zuurbier op 2022-10-22 13:54:19


Mail ons!
Heb jij een tip of opmerking? Mail naar de redactie: redactie@1achterhoek.nl.