Na uitzonderlijke regenval, geen wateroverlast in Lichtenvoorde

– Regen, regen en nog eens regen. Zaterdag 14 januari regende het onophoudelijk als climax van vier weken aanhoudend zacht weer met veel wind en regen. De laatste helft van december en de eerste twee weken van januari zijn samen een uitzonderlijke natte maand geworden. Taak van het waterschap om de regen op de hoge gronden zo lang mogelijk vast te houden. Op de lage delen zoals rond Lichtenvoorde is het noodzakelijk regenwater te bergen of om de plaats te leiden om wateroverlast te voorkomen en het grondwaterpeil enigszins weer te herstellen. Met uitzondering van 2021 is het vijf jaar lang in de zomer veel te droog geweest.

Laaggelegen gebieden zijn extra kwetsbaar. Bij extreme of langdurige regenval is de kans groot dat daar kelders en woningen waterschade oplopen. Op plekken als de noordoostkant van Lichtenvoorde en het Ruurlose Broek heeft het Waterschap Rijn en IJssel in samenwerking met de gemeente en landeigenaren maatregelen genomen. Door de klimaatverandering zijn er tegenwoordig meer extreme regenbuien en lange droogteperiodes dan vroeger. Lichtenvoorde heeft snel last van wateroverlast leert het verleden.

De Vragenderbeek is nauwelijks buiten de oevers getreden doordat vóór deze pomp van het waterschap de twee bergingsgebieden het regenwater vasthouden. – Foto: Eveline Zuurbier

Het water komt van het hoger gelegen Vragender en van het Winterswijkse Plateau af. Dat leidde in 2010 en in 2017 al tot een dermate grote wateroverlast dat delen van het centrum, het bedrijventerrein en zelf de Twenteroute (2010) onder water kwamen te staan. Sindsdien is er aan een deltaplan voor Lichtenvoorde gewerkt waarbij het watersysteem en de riolering flink zijn aangepakt. Boeren met hogerop liggende weilanden hebben droogtestuwen geplaatst. De stuwen zorgen voor tegendruk voor het water dat van ‘de Bult’ naar beneden afzakt. Om Lichtenvoorde is een soort bypass gelegd – de Vragender- en Nieuwe beek- zodat het vele regenwater in een afgegraven waterbergingsbekken bij de Vlinderbrug over de Twenteroute wordt opgevangen. Sinds dit bekken in 2018 gereed kwam is daar een nieuw klein natuurgebied ontstaan met watervogels en bloeiende kruiden, waaronder een wilde orchideesoort.

Een van de wadi’s die aan de Richterslaan vollopen en het water naar het Beekdal-park brengen om voor een deel het industrieterrein tegen wateroverlast te beschermen. – Foto: Eveline Zuurbier

Baakse Beek en Ruurlose Broek

Was het in het recentelijke verleden dat waterschappen regenwater zo snel mogelijk via sloten, de beken en de riviertjes afvoerden, het is nu een hoofdtaak geworden om elke druppel dat uit de hemel valt in de grond vast te houden. Het waterbekken nabij Lichtenvoorde voorkomt onder meer dat er te veel water in de Baakse Beek terechtkomt waardoor boeren in het nog iets lager gelegen Ruurlose Broek overlast ervaren.

Hevige regenval

Het gebied bij de Vlinderbrug is overstroomd, de Vragenderbeek kan de hoeveelheid hemelwater goed verwerken en de wadi’s aan de Lievelderweg de hoeveelheid gevallen regen zodat de Edisonstraat overlast van water wordt bespaard. De Edisonstraat en de Vragenderweg-Aaltenseweg zijn de laagste gelegen delen van Lichtenvoorde.

Geschreven door Eveline Zuurbier op 2023-01-15 09:59:26


Mail ons!
Heb jij een tip of opmerking? Mail naar de redactie: redactie@1achterhoek.nl.