Motie van treurnis voor alles wat fout ging bij de zorgcontracten Aaltense zorgwethouders

AALTEN – “Wat in de motie staat is onjuist, onnodig en onverstandig. Het schaadt het vertrouwen en helpt de cliënt op geen enkele wijze.” De Aaltense zorgwethouders Joop Wikkerink en Hans te Lindert stonden dinsdagavond onder grote druk toen zij een motie van treurnis, die tegen hen was ingediend, het hoofd moesten bieden. Wikkerink moest zich fel verdedigen. “Alle Achterhoekse wethouders zijn erbij betrokken geweest; het is onredelijk om onze wethouders hier de dupe van te laten worden,” benadrukte GB-fractievoorzitter Alex Walter in een poging de gemoederen te bedaren. Voor de coalitiepartner Gemeente Belangen bleek het een moeilijke beslissing om tegen de motie te stemmen, erkende GB-raadslid Margret Rensink aan het slot van het debat. “Er zit heel veel boosheid en teleurstelling bij de raad.

In de week van Koningsdag, op dinsdagavond, vroeg de Aaltense gemeenteraad tijdens een bijeenkomst om opheldering over de problemen met de zorgcontracten tussen de Achterhoekse gemeenten en de zorgaanbieders voor de Wmo en de jeugdzorg. De aanleiding waren eerdere onderzoeken die vanwege de gevoelige informatie omtrent de zorgaanbieders en cliënten deel onder geheimhouding met de raden werden besproken. Een rapport kwam in de openbaarheid en dat sprak over ‘verziekte verhoudingen’ tussen gemeenten en de zorgaanbieders. De aanbesteding voor jeugdzorg en Wmo gaat opnieuw, zo werden de Achterhoekse raden in het najaar op de hoogte gesteld. De Aaltense gemeenteraad is ervan geschrokken. Dat stelde ze tot vragen over waarom de acht gemeenten niet op één lijn konden komen en waarom de juiste informatie niet was gedeeld. Vaak ging de informatie aan de raad over de financiën, maar zelden over hoe de Wmo-zorg en jeugdzorg slimmer kon worden ingericht. Maar bovenal ging het dinsdagavond over de informatievoorziening aan de raad. Die is ontoereikend geweest of zoals Tobias Holtman van de ChristenUnie het zei: ‘Veel met verzachtende woorden aan ons uitgelegd. Er werden maar liefst vier moties ingediend.

Herhaaldelijk zei wethouder Wikkerink dat de colleges van de fouten hebben geleerd en ook begreep waarom de gemeenteraad haar teleurstelling wilde uiten. De lessen zijn geleerd en het gaat anders, we zijn al een heel eind op weg, aldus Wikkerink die het woord voerde.

De VVD stelde – als eerste motie – voor om de Rekenkamer naar de afspraken te laten kijken. En D66 diende een motie in voor het aanstellen van een regionale projectmanager om de communicatie en processen te begeleiden. Beide voorstellen werden niet aangenomen. Wethouder Wikkerink betoogde tijdens de vergadering dat deze voorstellen de onderhandelingen met de zorgaanbieders zouden vertragen, terwijl deze gesprekken juist bedoeld zijn om de contracten tijdig, vóór 2026, goed af te ronden en met de nieuwe van start te kunnen gaan. Hij benadrukte dat er stappen worden ondernomen om de processen binnen de gemeenten beter te beheersen en vermeldde dat de gemeentesecretarissen werken aan een verbeterde samenwerking binnen alles wat onder het sociale domein valt. Het werk van de gemeentesecretarissen zal leiden tot een gemeenschappelijke regeling of dat er één kerngemeente de taken op zich neemt. “De samenwerking tussen gemeenten en de zorgaanbieders is nu nog vast-los. We hopen dat de nieuwe vorm van samenwerking een stevig fundament geeft voor de processen”, zei Wikkerink over de nieuw ingezette koers.

Sociaal domein drukt overal op de financiën

Het sociale domein heeft de gemeentes in de Achterhoek heel veel geld gekost. De prijzen schoten tussentijds omhoog. Gemeente Winterswijk moest strenge bezuinigingen gaan doorvoeren om de begroting rond te krijgen. Gemeente Oost Gelre had de aanpak van de Wmo en de jeugdzorg als kostenpost ingeboekt, terwijl de andere gemeentes rekening hielden met een meevaller. Ze dachten een stuk minder geld kwijt te zijn dan wanneer ze in hun eentje zorgpartijen voor de zorg van hun jeugd en de voor mensen die zorgondersteuning nodig hadden. Voor de inkoop en de processen denken de samenwerkende Achterhoekse gemeenten aan een penvoerder met een projectleider, legde Wikkerink aan de Aaltense gemeenteraad uit. “We zijn al een heel eind op weg in de nieuw ingeslagen weg. We hebben van onze fouten geleerd”, aldus Wikkerink. In de derde motie die dinsdagavond op tafel kwam drong de Aaltense gemeenteraad erop aan, dat ze in het vervolg zo spoedig mogelijk op de hoogte worden gesteld over de laatste ontwikkelingen en over hoe de samenwerking vorm krijgt. De motie werd unaniem aangenomen.

De motie van treurnis kwam er toch, als vierde!

Ondanks de oproep in de derde motie kwam er een vierde motie overheen; een motie van treurnis die door indiener Tobias Holtman (CU) werd doorgezet. ‘Veel zaken zijn mistig en vaag. De werkwijze heeft niet gewerkt. De raad is onvoldoende geïnformeerd en krijgt geen grip op haar controlerende taak. De impact is onderschat. Dat de transformatie niet goed ging, dat de zorg niet dekkend was en dat de zorg is afgeschaald, niet iedereen de juiste aandacht kreeg, is nooit met ons gedeeld. We hebben diverse keren ook tijdens de begroting om antwoorden gevraagd, maar die zijn er niet gekomen.” Tobias Holtman kreeg bijval van D66’er Jeroen Hollema: “We vinden dat er heel veel tussenzit, dat de aanbesteding opnieuw moet en de transformatie die men voorhad. Deze motie markeert echt dat het anders moet.”

Een geërgerde wethouder Wikkerink zag de informatievoorziening heel anders. “Uw bewering houdt geen stand. We hebben u als raad geïnformeerd. Meerdere keren. Er zijn dingen niet goed gegaan en we hebben er begrip voor dat de raad zijn teleurstelling wil uiten over dit proces. Maar een motie van treurnis? Dat is onverstandig. Het schaadt de politieke verhoudingen en de cliënten en vertroebelt de verhoudingen tussen de Achterhoekse colleges onderling’’, waarschuwde de wethouder. Wikkerink riep op naar de toekomst te kijken en niet naar het verleden. “Met deze motie is niemand gediend. We willen met één gezicht naar buiten kunnen treden om de markt te betreden en dat kan niet met een treurende raad achter ons.”

Het CDA en de PP steunden hun wethouders. PP-fractievoorzitter Esther Diepenbroek: “De moties zijn overgekomen. De raad is teleurgesteld en daarom is deze motie overbodig.” De oppositiepartij HMV/BBB was verdeeld. Uiteindelijk werd de motie van treurnis weggestemd.

Geschreven door Eveline Zuurbier op 2024-04-28 22:45:01


Mail ons!
Heb jij een tip of opmerking? Mail naar de redactie: redactie@1achterhoek.nl.