Molen Hermien en andere Gelderse molens in problemen als onderhoudssubsidie stopt

– Molen Hermien in Harreveld is één van de Gelderse molens die in de problemen raakt als de jaarlijkse, provinciale steun voor het onderhoud per 1 januari 2024 komt te vervallen. De Molenfederatie Gelderland zint op actie wanneer de provincie Gelderland het stoppen van de onderhoudssubsidie voor molens en gemalen doorzet. Ze hoopt dat de provincie “tot wijsheid komt en zeker na de verkiezingen besluit om de subsidie door te zetten.”

Voorzitter Jos Penninx van de molenfederatie is zwaar teleurgesteld. “Het is ons niet bekend dat andere provincies zijn gestopt met het verstrekken van onderhoudssubsidies. Provincie doe dit niet!”

Maria van Uem, penningmeester van de beltkorenmolen Hermien in Harreveld, vraagt zich af hoe molen Hermien het onderhoud moet gaan bekostigen. Als de subsidie echt gaat wegvallen dan krijgen de Gelderse molens een substantieel bedrag minder. Voor veel molens is de 2000 euro die ze jaarlijks ontvangen van levensbelang. “We moeten gaan kijken op bezuinigen. Waarop kun je dat doen? Bezuinigen is geen goede zaak voor monumentale molens. We moeten iets gaan vinden bij fondsen.”

Het beheer van molens doen vrijwilligers. Bezuinigen is moeilijk, dus zullen molens donateurs of zelf eigen producten gaan verkopen als dat kan. Bij molen Hermien wordt dat laatste moeilijk. De molen ‘leeft’ van draaipremie. “We draaien voor de prins, zoals dat in molenaarstermen heet”, zegt Maria van Uem . “Jammer dat de provincie gaat stoppen met het verstrekken van de onderhoudssubsidie. Een molen moet draaien, een molen heeft onderhoud en zorg nodig.”

De stichting Instandhouding Beltkorenmolen Hermien gaat bezwaar indienden bij de provincie Gelderland. Molenfederatie Gelderland roept alle moleneigenaren op om bezwaar te maken. “Daar zullen wij ze in steunen”, zegt Jos Penninx. “Met de bezwaren vragen we de provincie om de subsidie in stand te houden. De komende maanden zullen we actie gaan voeren om dit te voorkomen.”

Nu de provinciale verkiezingen voor de deur staan, gaatnde molenfederaties en hun leden de fracties actief benaderen. Ze vragen de huidige subsidieregeling om te buigen naar een nieuwe regeling met nieuwe afspraken. Provincie Gelderland besloot tot de subsidiestop omdat de provincie kampt met verminderde inkomsten uit met name de motorrijtuigenbelasting: er komen steeds meer elektrische auto’s op de weg. “Stap twee is molenaars inzetten voor vervolgacties.” Jos Penninx hoopt dat de Molenfederatie Gelderland gevrijwaard blijft van het laatste redmiddel: de petitie. “We hopen dat we afspraken kunnen maken dan hoeven we niet zo hard op de trom te slaan.

Geschreven door Eveline Zuurbier op 2023-01-30 11:49:08


Mail ons!
Heb jij een tip of opmerking? Mail naar de redactie: redactie@1achterhoek.nl.