Mildere omgang gemeente Winterswijk in voortuintjes kwestie: de vergeten groenstroken

– Gemeente Winterswijk begint voor de derde keer aan het goed in beeld brengen van de stukjes vergeten grond in de wijken Bargerbosch en Hoge Wieber Noord. Winterswijk gaat daarbij in overleg met de bewoners om het oneigenlijk gebruik op een goede manier te gaan regelen. In een eerder stadium is boosheid ontstaan en heerste een gevoel van onrechtvaardigheid toen strikt op de letter van de wet en beleid het zogenaamde snippergroen werd gehandeld.

Het gaat om de groenstroken die van de gemeente zijn, maar waarover Winterswijk zich nooit eerder heeft bekommerd. Velen weten niet beter of dat snippertje grond heeft altijd bij hun tuin gehoord. De betreffende inwoners zijn boos of verkeren in verwarring, zeker nu dit ze geld gaat kosten. In Bargerbosch zijn het de stukjes voortuin waar een voetpad zou komen. Dat plan ligt er al sinds 1975, maar is in de wijk nooit uitgevoerd. Wijkbewoners worden gedwongen om het stukje groen alsnog te kopen of moeten het teruggeven aan de gemeente die ‘het waarschijnlijk niet gaat onderhouden’, want dat is in de bijna verstreken vijftig jaar nog nooit gebeurd. Volgens de bewoners is er een willekeurig beleid gevoerd in de toekenning van de stukjes grond.

Oneigenlijk gebruik op 170 adressen

Als het wethouder Wassink ligt, wordt ‘worden gedwongen’, nu ‘werden gedwongen’. De houding vertaalt de opdracht de het college meekreeg van de Winterswijkse gemeenteraad om om met menselijker oog naar de ontstane situaties te kijken en daarop dan te gaan handhaven. De raad drong bij het college erop aan, de foute aanpak en die van het Kadaster te erkennen en geheel opnieuw te beginnen. Gemeente Winterswijk start daarom opnieuw een proef in de twee wijken. Deze moet uiteindelijk meer duidelijkheid gaan geven over de eigendomssituatie. Vorige week is op 170 adressen in Bargerbosch en Hoge Wiebert Noord een brief bezorgd over de proef met de vernieuwde aanpak.

Het kan dus zijn dat mensen het geld weer terug zullen krijgen

“We kiezen voor een minder juridische insteek, maar wel die juridisch klopt zodat inwoners weten waar ze aan toe zijn”, maakt wethouder Wim Wassink duidelijk. Gemeente Winterswijk kiest voor een mildere menselijke aanpak welke moet leiden tot een nieuwe nota over, hoe met het zogenaamde ‘snippergroen’ in de gemeente moet worden omgegaan. “Wat we willen bereiken is dat we als gemeente het ‘snippergroen’ en de eigendomssituatie goed op orde hebben. Destijds (red: vanaf 2016 en 2019/2020) is strikt per individueel geval gekeken. Nu kijken we meer naar het geheel. Bij de vorige keer kregen de mensen die met foto’s verjaring konden bewijzen, het stukje voortuin toegewezen de buurman die geen foto’s had of geen hekje of heg om het strookje groen had werd verplicht om het te kopen of terug te geven aan de gemeente. Het kan dus zijn dat destijds als zodanig bewezen, de mensen met deze gekozen insteek, het geld weer terug zullen krijgen.”

Gemeente Winterswijk stelt voor de gewijzigde aanpak van het snippergroen in de gemeente een commissie in. Een vastgoedmedewerker, een groenbeheerder, een stedenbouwkundige en een jurist gaan zaken waarover twijfel bestaat nader bekijken. Wethouder Wassink: “Elke situatie van verjaring is anders en we kiezen er duidelijk voor om niet naar de meest strenge situatie te kijken, maar kijken vanuit het oogpunt van rechtsgelijkheid om de verschillen tussen de overeenkomsten gelijk te trekken of al dan niet gefaseerd gelijk te trekken.”

Als het proces goed is verlopen, gaat de gemeente met deze gewijzigde aanpak in de andere wijken kijken naar al het oneigenlijke gebruik van ‘snippergroen’. In december wordt de nota ter goedkeuring aan de gemeenteraad voorgelegd. “Als dit goed gaat, ‘wat is Mein en wat is Dein’ kiezen we voor deze aanpak voor de uitvoering in heel Winterswijk.”, stelt Wassink. Inmiddels zijn na de bezorgde brief de eerste reacties uit de buurten bij de gemeente binnengekomen.

Geschreven door Eveline Zuurbier op 2022-10-31 11:23:34


Mail ons!
Heb jij een tip of opmerking? Mail naar de redactie: redactie@1achterhoek.nl.