Lievelderweg voldoet niet aan de eisen voor verkeersveiligheid: ‘de weg blijft wat het is, een 50 kilometerweg’

– Aanwonenden maken zich grote zorgen over de verkeersveiligheid van de Lievelderweg in Lichtenvoorde. In toenemende mate is het een weg die het vrachtverkeer gebruikt op weg naar het industrieterrein door diverse wijzigingen elders in het wegennetwerk. Bovendien klopt de gehele inrichting niet”, betuigt de buurt. Ze is in gesprek met de gemeente, maar die zegt voorlopig geen prioriteit te kunnen geven aan de Lievelderweg.

“Er is geen geld voor grote aanpassingen van de Lievelderweg”, verklaart wethouder Bart Porskamp. “De weg is in 2008 geheel nieuw ingericht in samenspraak met de buurt. Er is een nieuw meerjarenplan nodig waarvoor de gemeenteraad de afweging maakt of er aan de Lievelderweg prioriteit kan worden gegeven. We hebben nu niet de middelen.”

Frustraties en botsingen

In een brief aan het college en tijdens een gesprek met toenmalig wethouder Bonsen stellen aanwonenden, dat het niet duidelijk is welke functie de weg heeft wat op zijn beurt gevaarlijke situaties oplevert met fietsers en trottoirgebruikers bij de in- en uitritten. De geparkeerde auto’s langs de weg frustreren het vrachtverkeer, ervaren de aanwonenden dagelijks aan de luid remmende en optrekkende vrachtwagens en schades aan de geparkeerde auto’s. In- en uitstappen uit een geparkeerde auto is levensgevaarlijk, vooral aan de zijde van het fietspad dat een hoofdroute is voor de schoolgaande jeugd van en naar Marianum en de mensen die op de fiets naar het werk gaan. Verder is er geen ruimte voor het aanbieden van de afvalcontainers en de manier van ledigen door ROVA. Die staan daarna kriskras op het fietspad. De buurt spreek van een zeer onveilige situatie welke regelmatig tot botsingen leidt.

Foto: 1Achterhoek Foto: 1Achterhoek

Oplossing: een 30km-weg

Aanwonenden zien een oplossing door van het straatdeel tussen de rotonde en de kruising met de Johannes Vermeerstraat als een 30 kilometerweg in te richten en de Edisonstraat in het verlengde van de Richterslaan te gebruiken als gebiedsontsluitingsweg en niet de Lievelderweg.

In de gesprekken tussen de buurt en de gemeente, geeft het college aan dat de weg een vrij liggend fietspad heeft dat veilig is en daarmee de Lievelderweg een 50-kilometer-weg blijft. Er zijn op korte termijn geen middelen de weg drastisch aan te passen, reageert wethouder Bart Porskamp. De buurt heeft Veilig Verkeer Nederland gevraagd naar de situatie op de Lievelderweg te kijken. Daaruit kwam een adviesrapport met de conclusie dat de huidige inrichting van de Lievelderweg niet voldoet aan inrichtingseisen voor de functie van een ‘gebiedsontsluitingsweg’, een 50 kilometerweg die het nu is. Ook schort er veel aan de verkeersveiligheid op het fietspad door het ontbreken van voldoende fysieke ruimte tussen rijbaan en het fietspad. Met name voor de kliko’s is geen ruimte om deze aan te bieden en te ledigen door de afvalophaaldienst van ROVA, concludeert VVN. Het VVN-advies onderschrijft wat de aanwonenden dagelijks ervaren.

Naar het VVN-adviesrapport wordt door de ambtenaren Verkeer van de wethouder verschillend naar gekeken

Verschillend over gedacht

Voor het feit dat aanwonenden liever zo snel mogelijk maatregelen willen en VVN gevraagd heeft voor een advies. bestaat begrip bij de gemeente. VVN heeft met de verkeersdeskundigen van de gemeente Oost Gelre het adviesrapport besproken. “Daar wordt door de ambtenaren Verkeer van de wethouder verschillend naar gekeken”, zegt een woordvoerder uit de buurt. Wethouder Porskamp: “Het college heeft over de situatie een drietal duidelijke besluiten genomen: ‘we maken er geen 30 kilometer-weg van. Dat heeft er mee te maken dat met een vrij liggend fietspad langs de weg ligt; we gaan op de korte termijn kijken naar hoe we het klikko-probleem kunnen oplossen én loopt er een onderzoek doen naar het vracht- en landbouwverkeer op de weg. De resultaten daaruit verwerken in ons verkeerplan voor -indien nodig- aanpassingen op de lange termijn in een meerjarenplan.” Het huidige meerjarenplan waarmee de gemeente Oost Gelre werkt stamt uit 2014 en loopt in 2024 af.

Meten is weten?

VVN constateerde na een meetperiode (15 sept’21 t/m 23 sept’21) dat er per etmaal 4000 voertuigen over de Lievelderweg gaan waarvan 200 aan vrachtverkeer en landbouwvoertuigen. Ongeveer 1800 fietsers maken dagelijks in beide richtingen gebruik van het fietspad. Aan de hand van snelheidsmetingen rijdt 85 procent niet harder dan 55 kilometer per uur. Volgens de buurt onderschrijft deze meting dat de weg niet voldoet aan de inrichting van een 50 km-weg: “Men rijdt er gemiddeld al harder. Dit is een onveilige situatie in een woonstraat.” Het college ziet dat percentage anders.

Voor het probleem van de kliko’s wil het college met ROVA een verzamelplek creëren voor de containers. “Dit is een oplossing die het college op korte termijn kan realiseren. Alleen 30 km-borden plaatsen wat de buurt op korte termijn wil, geeft voor de politie een situatie die niet te handhaven is”, verklaart wethouder Porskamp.

De buurt wil niet wachten op 2024 en wat er daarna wordt besloten. Ze is een handtekeningenactie gestart. Daarnaast laten zij geluidsmetingen doen en zijn ze gestart met het verzamelen van de schademeldingen aan auto’s en door fietsers op het fietspad. De buurt probeert met deze bewijzen de politiek van Oost Gelre achter zich te krijgen.

Geschreven door Eveline Zuurbier op 2022-07-26 09:49:16


Mail ons!
Heb jij een tip of opmerking? Mail naar de redactie: redactie@1achterhoek.nl.