Lievelde wil r.k-kerk voor het dorp behouden: een drietal investeerders uit het dorp staan op

– Zodra de Christus Koningkerk in Lievelde aan de eredienst wordt onttrokken wil het dorp Lievelde het gebouw graag behouden voor samenkomst en ontmoetingen in de vorm van dorpse evenementen, voor wellicht beurzen van eigen ondernemers en voor rouwplechtigheden en mag zolang er behoefte is aan een kerkfunctie ook deze blijft bestaan. ‘Behoud van het gebouw, sociaal maatschappelijk, door en voor iedereen’ is het Lieveldse adagium geworden. Daartoe zijn drie ondernemers opgestaan om in het plan te investeren.

Vorige week is in alle brievenbussen in Lievelde een brief bezorgd over de herbestemming van de kerk. Vorig jaar april werd tijdens een dorpsvergadering in het Bernard Vos Clubhuus bekend dat door de snelle terugloop van gelovigen de Christus Koning door de parochie afgestoten zou worden. Toen werd al duidelijk dat de kerk voor Lievelde behouden moest blijven met het idee dat het Bernard Vos Clubhuus elkaar kunnen versterken in hun maatschappelijke functies. Voor het dorp wordt het doemscenario wanneer onverhoopt het kerkgebouw naar een grote vastgoedpartij zou gaan.

Bisdom gaat nu mee

Die kant dreigde het op te gaan. Het aartsbisdom Utrecht stelde aanvankelijk dat de kerk toch via Funda verkocht moest gaan worden. Dat stelde Lievelde, als dorpsgemeenschap in de gelegenheid om mee te kunnen bieden, zo dacht het bisdom. Daartegen kwam het dorp in het geweer met als gevolg dat uiteindelijk een afvaardiging van het parochiebestuur en de pastoor naar Utrecht afreisden om de stem van Lievelde niet verloren te laten gaan. Het bezoek eindigde in een positief resultaat: Lievelde krijgt de gelegenheid door te gaan met de uitwerking van ideeën en plannen en binnen een bepaald termijn het kerkgebouw te kopen.

De Lieveldse r.k.-kerk heeft mooie elementen in het interieur en exterieur die herinneren aan de stichting van het kerkgebouw. – Foto: Eveline Zuurbier

Behoud maatschappelijke functie

Zoals het er nu uitziet wordt het kerkgebouw onder voorbehoud van formele goedkeuring van het bisdom verkocht aan een stichting. Deze wordt gefinancierd door Bart Oosterholt van Social Deal, Berti en Patricia Lensink van Lensink Lievelde Beheer en Jos en Bjorn Bleumink van Autobedrijf Bleumink. Een verdere invulling en hoe te exploiteren laat Lievelde over aan de initiatiefnemers. Ideeën welke een positieve bijdragen leveren aan tot de instandhouding van het kerkgebouw en de leefbaarheid van dorp zijn van harte welkom, roept de ingestelde werkgroep in de brief op. In de brief zegt de werkgroep dat ze voor de exploitatie van het gebouw op het voorstel ‘behoud van de maatschappelijke functie’ een negatief advies kregen van accountant BonsenReuling. ‘Het kerkgebouw zal op termijn niet rendabel zijn’. Maar dat zien de investeerders anders.

Het kloppende hart van Lievelde draaiende houden

In diezelfde brief die in Lievelde is rondbezorgd stellen de initiatiefnemers met klem de investering te willen doen zonder winstoogmerk. “Geen van de initiatiefnemers wil hier iets aan verdienen'”.
Ze zijn voornemens een stichting op te richten. “In ons ideaalbeeld met daarnaast een soort exploitatiestichting met ANBI status welke een bestuur krijgt dat gevormd word door Lieveldenaren. Zij moeten het kloppend hart van het kerkgebouw worden en de exploitatie draaiende zien te houden.”

Daarnaast willen de initiatiefnemers geenszins de concurrentie aangaan met de horeca of andere bedrijvigheid in Lievelde. “Wanneer er horeca of catering nodig is, werken we samen met de Lieveldse ondernemers. Zo is de kerk niet alleen een plek waar Lieveldenaren elkaar kunnen blijven ontmoeten, maar helpen we ook de plaatselijke middenstand en dus de Lieveldse economie.

Geschreven door Eveline Zuurbier op 2023-04-03 18:11:40


Mail ons!
Heb jij een tip of opmerking? Mail naar de redactie: redactie@1achterhoek.nl.