Jonge kinderen leren kijken naar boeken en lezen

– Vorige week tekenden de bibliotheek en De Achthoek, de stichting voor kinderopvang en peuterspeelzalen in Lichtenvoorde een overeenkomst voor een intensieve samenwerking. Het doel is bij zeer jonge kinderende interesse te wekken voor boeken en ze uiteindelijk ook te gaan lezen. Pedagogisch beleidsmedewerker Marieke Zandbergen van Stichting De Achthoek en Rianne van Eijnatten, consulent educatie jeugd van de Bibliotheek Oost-Achterhoek onderschreven met hun handtekeningen deze bijzondere, nieuwe samenwerking.

Die samenwerking houdt in dat beide partijen aan de slag gaan met het programma BoekStart in de kinderopvang.

Het programma BoekStart in de kinderopvang is onderdeel van het programma Kunst van Lezen. Doelstelling van het programma is het positief stimuleren van kijk- en leesgedrag bij (zeer) jonge kinderen. Binnen dit programma gaan de Bibliotheek Oost-Achterhoek en Stichting de Achthoek Kinderopvang en Peuterspeelzalen een structurele samenwerking aan betreffende de locaties: Woezel in Groenlo en Het Gele Park in Lichtenvoorde. De Bibliotheek ondersteunt met een aantrekkelijke (voor)leesplek in de kinderopvang, met een collectie geschikte boekjes, deskundigheidsbevordering van pedagogisch medewerkers, betrekken van ouders, een voorleesplan en samenwerking in een leesbevorderingsnetwerk

Geschreven door Eveline Zuurbier op 2023-11-01 12:17:16


Mail ons!
Heb jij een tip of opmerking? Mail naar de redactie: redactie@1achterhoek.nl.