Is dit plan dan de oplossing voor de stikstofcrisis?

– Zo’n 2500 boeren willen een bijdrage leveren aan de oplossing van het stikstofprobleem. Zij hebben een plan geschreven dat deze woensdag is overhandigd aan stikstofminister Van der Wal en minister Staghouwer van Landbouw. Een van de boeren die achter het plan staan, is John Arink uit Lievelde.

De boeren die het ‘Groenboerenplan’ hebben geschreven zijn de duurzame boeren. Zij vinden dat landbouw bedrijven ook zonder kunstmest en chemische bestrijdingsmiddelen kan. Ook zou er zo minder uitstoot van stikstof zijn.

‘Kans van slagen’

Arink boert onder de vlag van Caring Farmers al jaren zo, in het Achterhoekse Lievelde. Hij denkt dan ook dat het plan zeker kans van slagen heeft in Den Haag. “Ik denk dat de minister heel blij is met een groep boeren die met de minister meedenkt en perspectief ziet voor de landbouw in Nederland.”

Want de laatste weken wordt er vooral geprotesteerd door de boeren. Juist om er voor te zorgen dat boeren hun werk kunnen blijven doen. En dat is best vreemd, zegt Arink: “In 1971 protesteerden diezelfde boeren tegen intensievere veeteelt en nu protesteren ze om niet uit dat systeem te komen. Dat is het gekke. Daarnaast wordt er gezegd dat we het land uitgejaagd worden, dat is wat mij betreft niet waar.”

‘Eerlijke prijs’

Het kan ook op een andere manier. Zonder chemische bestrijdingsmiddelen, kunstmest en op grote schaal geïmporteerd veevoer. “Zo houden we de grootschalige veeteelt in stand. Maar ik denk dat we ook met minder vee kunnen werken en een betere prijs kunnen krijgen. We moeten een systeem creëren waarin op een duurzame manier voor meer boeren dan nu een goede boterham te verdienen is.”

John Arink in de trekker. – Foto: Omroep Gelderland

Daar zou de politiek volgens het plan ook een stuk aan moeten bijdragen met ‘eerlijke prijzen’ voor de boeren. Daarnaast zou de politiek volgens Arink de duurzame producten financieel aantrekkelijker moeten maken voor de consument. “Ik denk dat 95 procent van de consumenten financieel te ’triggeren’ is. De politiek moet het systeem dan zo inkleden dat de onbespoten bloemkool voordeliger in het schap komt dan de bespoten bloemkool.”

Er kan bijvoorbeeld worden gedacht aan het verlagen van de BTW op de duurzaam geproduceerde producten of het heffen van extra belasting op de niet-duurzame producten.

Daarnaast denkt de Achterhoekse boer dat wanneer meer agrariërs overstappen naar duurzaam boeren, de producten vanzelf goedkoper zullen worden door schaalvergroting.

Kan het allemaal van eigen bodem?

Dan blijft de vraag: mocht iedereen duurzamer gaan kopen, kunnen de grote veehouderijen dan opgedoekt worden? “Ja”, zegt Arink vol overtuiging.

“Wij kunnen de Nederlandse bevolking prima voeden van eigen bodem. Alleen de exportpositie gaat dan verloren. Maar daar hoeven we ook niet rouwig om te zijn. We hebben als Nederland namelijk nu ecologisch al een te grote broek aan en het zet boeren in een systeem dat absoluut niet houdbaar is.”

Geschreven door Sander Maassen van den Brink, Omroep Gelderland op 2022-07-06 19:47:38


Mail ons!
Heb jij een tip of opmerking? Mail naar de redactie: redactie@1achterhoek.nl.