Ruimte voor zeldzame planten en dieren in Willinks Weust

– Het project voor het herstel van de bijzondere natuur in Willinks Weust is klaar. De afgelopen jaren is daaraan hard gewerkt. Het leefgebied van zeldzame planten- en diersoorten is in dit Natura 2000-gebied nu versterkt.

De oppervlakte ervan is vergroot en het gebied is natter en voedselarmer gemaakt. De natuur kan zich er nu verder ontwikkelen. In het project werkten de provincie Gelderland, Staatsbosbeheer, Waterschap Rijn en IJssel samen met de gemeente Winterswijk.
In Willinks Weust is de natuur nu beter bestand tegen invloeden van buitenaf, zoals langdurige droogte en stikstof. Zorgvuldig beheer blijft nodig om de bijzondere planten en insecten te beschermen.

Beschermen en behouden

Om de natuur in Willinks Weust te beschermen en behouden zijn verschillende maatregelen genomen. Zo is de voedselrijke bovenlaag van de grond afgegraven. Planten die juist goed groeien op voedselarme grond kunnen zich daardoor goed ontwikkelen. Tussen de graslanden zijn open verbindingen gemaakt voor hagedissen en insecten zoals vlinders. Om het (grond)water langer vast te houden, zijn sloten minder diep gemaakt of gedempt. Om ongewenste vernatting te voorkomen, zijn enkele stukken landbouwgrond in de omgeving opgehoogd.

Bijzondere planten en dieren

De eerste gewenste plantensoorten komen al tevoorschijn, zoals zeegroene zegge, heide en de zeldzame waterpunge. Waarschijnlijk volgen andere soorten nog, zoals klokjesgentiaan en Spaanse ruiter. Daar komen weer insecten op af, zoals de zeldzame keizersmantel, grote weerschijnvlinder en kleine ijsvogelvlinder.

Natura 2000

In Gelderland liggen vijftien Natura 2000-gebieden. Willinks Weust is een van de vier Natura 2000-gebieden rond Winterswijk

Geschreven door 1Achterhoek op 2022-07-06 19:10:17


Mail ons!
Heb jij een tip of opmerking? Mail naar de redactie: redactie@1achterhoek.nl.