In de Achterhoek bleef aantal WW-uitkeringen in september gelijk

– In de Achterhoek daalde het aantal WW-uitkeringen in augustus tot onder de 2 duizend.

Eind september 2022 was dat aantal nog precies even hoog: 1.993 WW-uitkeringen. Vergeleken met een jaar geleden is het aantal WW-uitkeringen in de Achterhoek 24,3% lager. Landelijk is het aantal WW-uitkeringen eind september 0,2% hoger dan de maand daarvoor en 26,9% lager dan een jaar geleden.

Tabel Achterhoek – Foto: UWV

Structureel personeelstekort klimaatbanen in Gelderland

In september kwam landelijk en in de meeste Gelderse regio’s een einde aan de maandenlange daling van de WW. In de Achterhoek bleef het aantal WW-uitkeringen precies gelijk, in MiddenGelderland zette de daling in september nog door. UWV, SBB en de SER brengen voor het eerst concreet in kaart welke werkzaamheden en beroepen nodig zijn om de klimaatdoelen op het gebied van energie te realiseren. Er is nu al een structureel personeelstekort voor dit soort beroepen. Verschillende initiatieven in de regio’s bieden mensen de kans het vak in de praktijk te leren, of werken en leren te combineren.

Nederland staat de komende jaren voor een grote opgave om de uitstoot van broeikasgassen drastisch terug te brengen. Daarom wordt volop ingezet op de opwekking van duurzame stroom met zonnepanelen en windturbines. Dit vraagt wat van ons energiesysteem; van opwekking en transport tot gebruik en opslag van energie. Denk hierbij aan het uitbreiden van kabels, leidingen en buizen die onze energie transporteren en opslaan. Tot nu was er alleen globaal in beeld welke vakmensen hiervoor nodig zijn. In samenwerking met SBB en de SER Taakgroep Arbeidsmarkt en Scholing Klimaatakkoord, brengt UWV hier verandering in met de factsheet Klimaatbanen Energiesysteem. Deze factsheet brengt voor het eerst voor het energiesysteem overzichtelijk in kaart welke specifieke beroepen en werkzaamheden het gaat, en welke kennis en competenties daarvoor nodig zijn. Hiermee kunnen branches duidelijker aangeven wat voor mensen ze nodig hebben en wat deze mensen globaal moeten kennen en kunnen. Deze factsheet biedt ook handvatten voor de advisering aan mensen die de overstap willen maken naar een klimaatberoep.

In Gelderland verdubbelde het aantal openstaande vacatures voor de relevante beroepen voor het energiesysteem van ruim 2,5 duizend in het 1 e kwartaal van 2020 tot bijna 5 duizend in het 2e kwartaal van 2022. Er is veel vraag naar technische vakmensen, zoals monteurs zonnepanelen, lassers, werkvoorbereiders, uitvoerders en tekenaars. Behalve technici zijn bijvoorbeeld ook ICT’ers en beleidsadviseurs ruimtelijke ordening nodig. Er is al een structureel personeelstekort voor deze beroepen, dat was zelfs al zo tijdens de coronacrisis. Behalve voor klimaatwerkzaamheden is er namelijk ook in het algemeen veel vraag naar mensen die dit werk kunnen doen.

Binnen deze beroepen zijn er dan ook veel mogelijkheden om het vak in de praktijk te leren, of werken en leren te combineren. In de Achterhoek is er bijvoorbeeld een opleidingstraject voor monteurs laagspanning. Dit traject is een samenwerking van A.Hak, GOA Infra Opleidingen, WIJ-Techniek (het opleidingsfonds voor de installatiebranche), Werkplein Twente en WerkgeversServicepunt Achterhoek. Kandidaten krijgen gedurende zestien weken basistrainingen om zelfstandig montagewerkzaamheden uit te kunnen voeren, bijvoorbeeld aan verkeerslichten, openbare verlichting en distributienetten. Daarna komen ze in dienst bij A.Hak en kunnen eventueel na een half jaar verder doorleren. Verder werken UWV, hogeschool Saxion en aangesloten werkgevers samen om werkvoorbereiders, BIM-modelleurs en calculators op te leiden. Tijdens dit traject behouden de deelnemers hun uitkering en worden vrijgesteld van sollicitatieplicht. Saxion verzorgt het onderwijs en de coaching van de deelnemers. De opleiding bestaat uit verschillende modules en duurt maximaal een jaar. Daarna krijgt de kandidaat een arbeidsovereenkomst bij de werkgever voor minimaal zes maanden.

Meer informatie over de arbeidsmarkt vindt u op https://www.werk.nl/arbeidsmarktinformatie/

Meer informatie over klimaatbanen in energiesystemen vindt u in Klimaatbanen Energiesysteem

Geschreven door Peter van der Wel op 2022-10-21 08:56:59


Mail ons!
Heb jij een tip of opmerking? Mail naar de redactie: redactie@1achterhoek.nl.