Vestiging industriële mestfabrieken op Laarberg voortaan uitgesloten

– Over hoe de nieuwe uitbreiding van De Laarberg eruit komt te zien, is de gehele gemeenteraad van Oost Gelre het dinsdagavond 19 oktober over eens: ‘het hele debacle rond de mestvergister willen we niet meer’. “We willen dat de vestiging van industriële mestvergisters juridisch uitgesloten wordt”, zei PvdA-fractieleider Richard Klein Tank. Een amendement van de PvdA werd, om dit als uitgangspunt te nemen bij de vestiging van nieuwe bedrijven op De Laarberg, unaniem aangenomen.

De gemeenteraad behandelde het zogenaamde gebiedsperspectief dat aangeeft welke ontwikkelingen Oost Gelre in de nabije toekomst voorheeft met het stuk uitbreiding aan noordzijde van De Laarberg. Het gaat om het deel dat RMS (later opgegaan in WSB) acht jaar lang in koopoptie had om daar de grootste mestfabriek van Europa te bouwen. Tegen de komst was een groeiende weerstand vanwege veiligheids- en milieugevaren voor de omgeving. Menigmaal stonden een grote groep inwoners en RMS tegenover de rechter.

Toen de Provincie Gelderland eind vorig jaar weigerde een vergunning af te geven omdat ze twijfelde aan de duurzaamheid van de mestfabriek, kon de gebiedsonderneming De Laarberg BV de optie tot koop niet nogmaals voor vier jaar gaan verlengen. Toch was begin dit jaar nog een initiatiefvoorstel van de PvdA en OLW nodig om de weg vrij te maken voor de komst nieuwe bedrijven op het RMS-deel dat naast de op- en afrit van de N18 ligt. Er waren op dat moment al bedrijven die belangstelling toonden voor een kavel op De Laarberg.

De PvdA kwam met een amendement naar voren om industriële mestvergisters niet meer toe te staan op De Laarberg. “We zien het als een doembeeld en het niet uitgesloten dat een of andere cowboy het alsnog probeert zich te gaan vestigen met een groot formaat fabriek.” Klein Tank wees op een recente publicatie in het blad Boerderij van een Deens bedrijf dat actief op zoek ik naar locaties in Nederland voor de vestiging van mega-mestfabrieken. “We willen niet dat de gemeente opnieuw geconfronteerd wordt met nieuwe initiatieven in deze richting.” Wethouder Arjen Schutten wees de raad nog op dat het amendement ‘niet voorziet in de juridische afhechting’ en dat het beter in het bestemmingsplan dat later komt geregeld kan worden. “Maar als raad geeft u wel duidelijk mee wat de intentie is voor Laarberg Noord fase II.”

Ook vindt de gemeenteraad van Oost Gelre dat nieuwe bedrijven op het nieuwe terrein contractueel verplicht daken hebben die geschikt is voor zonnepanelen en dat circulair bouwen een belangrijk thema is dat vastgelegd moet worden. Er werd wat gediscussieerd over op welk moment die uitgangspunten dan contractueel vastgelegd moeten worden: al in dit gebiedsperspectief of later bij het bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan. Uiteindelijk steunde met uitzondering van de VVD de raad de twee daarvoor ingediende amendementen van OLW. Die vroegen nadrukkelijk de aanleg van zonnedaken en circulair bouwen te verplichten.
Vanaf 2025 wordt het verplicht om zonnepanelen op bedrijfsdaken groter dan 250 m2 te plaatsen. Dit gaat dan alleen om nieuwbouw, maar ook bestaande bedrijfsdaken blijven niet buiten schot.

Geschreven door Eveline Zuurbier op 2022-10-20 21:17:12


Mail ons!
Heb jij een tip of opmerking? Mail naar de redactie: redactie@1achterhoek.nl.