In Aalten en Lichtenvoorde zijn timmerdorpen begonnen: ‘het is een eeuwig succes’

– Timmerdorpen zijn bijzonder populair bij kinderen. Traditiegetrouw worden deze in de laatste week van de schoolvakantie gehouden. De aanmeldingen zijn overweldigend. In Aalten liep het zelfs zo storm dat er een wachtlijst ontstond. In Lichtenvoorde is het tot nu toe alleen voorbehouden aan leden van de speeltuinvereniging Kindervreugd. Dat zou zomaar weer eens kunnen groeien naar de Keistadweek wat het eens was, wenst speeltuinjuffrouw Annie Ligtlee voor alle kinderen.

Annie is al meer dan vijftig jaar vrijwilligster bij Speeltuin Kindervreugd. Ze heeft de ouders van nu en diens ouders zien spelen in de speeltuin. Ze herinnert zich ook nog de Keistadweek in de jaren ’70 en ’80 in Lichtenvoorde. Kinderen van de basisscholen keken uit naar die week. “Vroeger vond ik dat zo leuk. Waarom zou je de kinderen van nu dat plezier niet geven? ” Hutten bouwen in de tuin? Ze schudt bedenkelijk haar hoofd. Ouder en mede-organisator Carina Kuijk vult haar aan: “Thuis doe je dit niet zo gemakkelijk. De meeste tuinen zijn klein.” “Vraag het de kinderen”, zegt Annie.

‘Ik wil dit op school ook doen’

In de hoek van het trapveldje achter de speeltuin. heeft een groepje jongens en meisjes een hut in aanbouw met een bar. Daar worden meteen duurzame zaken gedaan met andere groepjes huttenbouwers. ‘Water te koop in ruil voor spijkers en latjes. De voorraad hout loopt op een eind? “Dat je hier een groepje maakt en vervolgens samen een hut bouwt vinden wij leuk. En je kan van alles timmeren en ook iets leuks knutselen voor de hut”, vertelt een meisje uit het groepje. “De mogelijkheden zijn groot”, zegt de jongen achter de bar. “Ik zou graag willen dat we dit met handvaardigheid op school zouden doen.” Iedereen in de groep is het daar mee eens.

In Aalten en Lichtenvoorde zijn timmerdorpen begonnen: ‘het is een eeuwig succes’ – Foto: Eveline Zuurbier

De een is wat handiger dan de ander en meisjes doen voor de jongens niet onder. Bij een andere hut hebben de meiden het dak met pallets en een doek binnen een dag al waterdicht gemaakt.

Herinneringen aan Keistadweek

“Wat zou het toch leuk zijn als voor alle kinderen Keistad van toen weer terug kon komen”, zegt Annie. Carina kent Keistad alleen van de verhalen die erover verteld worden.
Voor de drie dagen hutten timmeren bij de speeltuin hebben zich 85 kinderen opgegeven. Ze zijn lid van de speeltuin. Ze betalen voor de timmerdagen vijf euro per persoon. Annie: “Sponsoren maken het mogelijk. De EHBO verleende spontaan hun medewerking. Bouwbedrijven vinden dit een goed initiatief. Er zitten bouwtalentjes tussen.” Carina: “Andere kinderen zijn sneller uitgekeken en zoeken wat anders. Knutselen in de knutselhoek is een mogelijkheid. Morgen maken we vogelhuisjes en woensdag komt er een grote waterglijbaan.”

Het timmerdorp bij speeltuin Kindervreugd. – Foto: Eveline Zuurbier

Ouders en enkele grootouders helpen mee om de drie dagen timmerdorp tot een succes te maken. Annie en Carina: “Veertig vrijwilligers. Dat zouden er best meer mogen zijn, want dan kun je in principe nóg meer kinderen blij maken.” Beiden zeggen: “Het is niet de bedoeling je kinderen hier te droppen, maar om kinderen een leuke vakantie-ervaring mee te geven. We vragen daarom ouders uitdrukkelijk mee te helpen.”

Het is voor de kinderen ook leuker als ouders hun betrokkenheid tonen

Zowel in Lichtenvoorde als in Aalten begon het initiatief voor een timmerdorp vorig jaar na corona. “We wilden iets gaan organiseren voor kinderen in Aalten” zegt initiatiefneemster Linda Heinen van het Aaltense timmerdorp. Kinderen hebben in die periode vriendschappen gemist. Een andere overweging om een timmerdorp te starten is dat iedereen mee kan doen. “We gunnen elk kind een leuke vakantie. Met hulp van welzijnswerkers van Figulus kreeg het initiatief een subsidie van het Naoberfonds. “Sponsoren maken het mogelijk de kosten voor deelname laag te houden.”

Meiden vinden hutten timmeren zeker zo mooi. – Foto: Eveline Zuurbier

Het terrein achter de Aaltense Zuiderkerk is na een halve dag timmeren al redelijk volgebouwd. Het veld is door deze gemeenschap in bruikleen gegeven. Van Winkiestad (het Winterswijkse timmerdorp) mag de organisatie de magneet lenen zodat het terrein spijkervrij kan worden opgeleverd. De EHBO is er en er staat een frietwagen. “We krijgen hulp van twee timmermannen. Kinderen kunnen veel van ze leren.” In Aalten doen kinderen mee voor 15 euro en dit is inclusief eten en drinken plus een pet met hun eigen naam erop.

Meer vrijwilligers, meer kinderen

Door het succes van vorig jaar heeft Linda en de drie mede-initiatiefnemers Jamie, Rik en Michiel (van Figulus) het timmerdorp opnieuw doen organiseren. Zestig kinderen meldden zich aan en dertig vrijwilligers. “De aanmeldingen liepen storm”, vertelt Linda. “We hebben een wachtlijst moeten hanteren. Wanneer er meer vrijwilligers of ouders mee wilden doen, hadden we meer kinderen blij kunnen maken”, is ook hier een doordrongen ervaring. “Het is voor de kinderen ook leuker als ouders hun betrokkenheid tonen.” Bij de Zuiderkerk kunnen de kinderen twee dagen lang timmeren. “Op de tweede dag gaan kinderen de hutten verven. Dan krijgen we een kleurrijk dorp”, aldus Linda.

Voldoende begeleiders zijn essentieel bij het timmerdorpinitiatief. – Foto: Eveline Zuurbier

Wat Linda plezier doet bij de organisatie is de vrijheid. Kinderen zijn twee hele dagen aan het rommelen, ze maken hun eigen ding en hun mobieltjes komen niet uit de tas. Ze willen eigenlijk niet dat het stopt. “Het timmerdorp brengt een saamhorigheid tot stand bij kinderen die elkaar niet kenden.”

Bij hutten bouwen hoort ook meubilair maken, zoals hier een trap. – Foto: Eveline Zuurbier

Geschreven door Eveline Zuurbier op 2023-08-15 11:00:26


Mail ons!
Heb jij een tip of opmerking? Mail naar de redactie: redactie@1achterhoek.nl.