Het regent te weinig of soms in één keer veel te veel: ‘we moeten regenwater leren vasthouden’ in het Remisepark

– In het nieuw aangelegde Remisepark tussen de Varsseveldseweg en de Van Reedestraat is een grondwaterpeilbuis met een informatiebord onthuld dat eenvoudig uitlegt hoe ‘we’ naar voorbeeld van dit park en de omgeving regenwater kunnen vasthouden. Heemraad Peter Schrijver en wethouder Bart Porskamp verrichtten de officiële handeling met hulp van enkele buurtkinderen. Direct daarna valt er een bui regen; een duidelijker signaal kon de natuur niet afgeven. Het is al enkele jaren te droog in de Achterhoek en dat is op plekken ook zichtbaar in het park in de wijk dat afgelopen jaar langzaam aan – op het tempo van de natuur- gereed kwam.

De droogte is weer toegeslagen. Het leek na opeenvolgende droge zomers in de afgelopen winter en voorjaar weer de goede kant op te gaan. Er viel zoveel regen dat de grondwaterstanden weer op het gewenste peil waren. Ook in de Achterhoek dat bekend staat als het droogste gebied van heel Nederland. Op hoger gelegen zandgronden is lastig water op te brengen en vast te houden. Reden om breder te kijken en te ondervinden hoe ‘we’ water langer in de bodems kunnen vasthouden.

Heemraad Schrijver en wethouder Porskamp helpen buurtkinderen een handje met water gieten zodat het papier week werd en de informatie op het bord langzamerhand zichtbaar werd. – Foto: Eveline Zuurbier

Het Remisepark is aangelegd als een klimaatpark voor de wijk die daar vlak achter ligt en op een es. Rijke beplanting, bestaande bomen met nieuw aangeplante struiken en gezaaide kruidenmengsels geven de biodiversiteit de rijkdom die het nodig heeft om regenwater vast te houden. “Het is een andere uitdaging geworden voor gemeentes om ‘elke druppel in de grond te houden’, zegt wethouder Bart Porskamp over de maatregelen die op gemeenteniveau worden genomen voor een beter klimaat. “Dit is écht een heel mooi project geworden. En wat er nog meer goed aan is dat dit plan uit de buurt is voortgekomen. Zij hebben meegedacht en het park is ook een aangename plek geworden voor ontmoetingen”, leidt de wethouder het officiële moment in van de onthulling van de grondwaterpeilbuis in. De buurt heeft ook een rol bij het onderhoud van het park.

Grondwaterpeilbuis geeft nu aan: bodemontwikkeling net uit de gevarenzone

De grondwaterpeilbuis in het Remissepark laat met de huidige stand van het grondwater direct zien dat het waterniveau -belangrijk voor groene groei- nét boven de rode gevarenzone verkeert. Het geplaatste informatiebord van het Waterschap Rijn & IJssel vertelt op een eenvoudige wijze dat wanneer de processen in de natuur in balans zijn, voldoende water wordt vastgehouden en dat je er op warme dagen voldoende verkoeling ervaart. Peter Schrijver: “Regenwater vasthouden is wel de kern geworden van wat waterschappen doen. Nederland staat wereldwijd bekend als het land dat water tegenhoudt. Voorheen werd overtollig water direct afgevoerd en werden gebieden ontwaterd voor de landbouw.

Het Remisepark heeft ook een educatief aspect: een informatiebord vertelt over hoe groene groei en het klimaat in evenwicht zijn. – Foto: Eveline Zuurbier

In het Ruurlose Broek kon de landbouw zich ontwikkelen: je kan er veel gewassen verbouwen. Een voorbeeld voor hoe Nederland economisch groot is geworden.” Volgens Schrijver gaat het nu anders als hij vertelt over zijn herinnering van de eerste hete, droge zomer in 1976 en dat er na meer dan veertig jaar er reeks van deze zomers achter elkaar volgen. Het waterschap is bezig met de wederopbouw van een ander watersysteem. Onder druk van droogte, klimaat en de wereldwijde migratievraagstuk van mensen en ook dichterbij huis “is het belangrijk dat in stedelijk gebieden, in centra van plaatsen zoals Lichtenvoorde, het goed kan afkoelen. Belangrijk is dat we water gaan vasthouden. Ook in Lichtenvoorde.”

Nieuwe fundatie in de straten en water in het park

In het park zijn zogenaamde wadi’s aangelegd, ondiepe geulen waar overtollig regenwater opgevangen wordt tijdens periodes van regen. Omwonenden van het park weten dat het onderaan de es waarop de Middachtenstraat en de Schatberg liggen, in de Van Reedestraat en Delstraat gauw blank staat na een hevige onweersbui. In de afgelopen jaren is in de omgeving de hemelwaterafvoer afgekoppeld van een directe afvoer naar het riool. “Nieuwe fundatie in de straten -Middachtenstraat en Bentinckstraat- dienen als waterberging in de zin van: hier kan het de grond in trekken. En dit park ligt als het ware op een oor om grotere hoeveelheden regenwater op te vangen. Het blijft dan een dag staan, maar trekt dan de grond in”, zegt Arjan Spaargaren die vanuit de gemeente betrokken is geweest bij de aanleg van het Remisepark.

Investering van 2 miljoen euro

In totaal trok gemeente Oost Gelre 2 miljoen euro uit voor dit klimaatpark. Dat is inclusief de inrichting van het omliggende straatwerk dat gericht is om het regenwater ook op de hoger liggende ‘Den Esch’ zo lang mogelijk vast te kunnen houden in de bodem.

Geschreven door Eveline Zuurbier op 2023-07-14 06:39:26


Mail ons!
Heb jij een tip of opmerking? Mail naar de redactie: redactie@1achterhoek.nl.