Het hoofdstuk ‘drugs d’r uut’ is toegevoegd aan plan tegen alcohol- en drugsmisbruik jongeren

– Gemeente Oost Gelre gaat het drugs- en alcoholmisbruik krachtiger aanpakken. Vooral het drugsgebruik pakt de gemeente aan nadat de raad daarom gevraagd heeft. Oost Gelre werkt voor deze aanpak nauw samen met horeca en afvalophaaldiensten en heeft het Trimbos instituut gevraagd om rioolmetingen te gaan doen. “Dat is nodig om inzicht te krijgen dat onderbouwd is met cijfers”, zegt burgemeester Bronsvoort.

Toezicht en handhaving worden intensiever uitgevoerd. “We zijn heel veel buiten met deze partijen heel veel buiten. Daarvoor zijn we bij Remondis en Rova geweest om de mensen die buiten werken te laten zien hoe zij dumping van drugsafval kunnen herkennen” licht burgemeester Annette Bronsvoort de krachtigere aanpak uit.
“Helaas krijgen we signalen dat jongeren drugs gebruiken. Hier zetten we in het nieuwe preventie- en handhavingsplan extra op in. Dat is nodig omdat drugsgebruik grote gezondheidsrisico’s met zich meebrengt. En er wordt een criminele wereld in stand gehouden waar je geen idee van hebt. Dit is een wereld van agressie en geweld en heel veel leed. We willen de komende jaren dan ook speciaal werken aan het voorkomen en verminderen van het drugsgebruik.”

Statement ‘Drugs d’r uut

Naast partijen als afvalophaaldiensten en mensen die natuur beheren voor te lichten gaat de gemeente een samenwerking aan met de (uitgaans-)horeca om een statement te maken: “Drugs móet ‘d’r uut’ in onze gemeente.” De gemeente is in gesprek gegaan met de horeca in Oost Gelre. Hierin is afgesproken om gezamenlijk deze boodschap uit te dragen.
Voor horecaondernemers en hun medewerkers organiseert de gemeente bewustwordingsactiviteiten. Deze gaan over hoe zij drugsgebruik kunnen signaleren, de effecten van drugsgebruik herkennen en waar zij dit kunnen melden.

“We willen dat de komende jaren het drugsgebruik en het overmatig nuttigen van alcohol verder afneemt. Dit doen we vooral door voorlichting te geven over de risico’s van alcohol- en drugsgebruik. We gaan in gesprek met partijen waar jongeren bij elkaar komen. We praten dan over wat zij kunnen doen om alcohol- en drugsgebruik te voorkomen en tegen te gaan. Dat is bijvoorbeeld bij onderwijs, horecabedrijven, kantines bij verenigingen, supermarkten en slijterijen. Ook blijven we controleren of bedrijven zich houden aan wet- en regelgeving.”

Overmatig alcohol bij jongeren

Oost Gelre staat regelmatig op de eerste plek als het gaat over het alcoholgebruik. “Het zit voor een deel in onze cultuur als je kijkt naar hoe rijk het verenigingsleven hier is en waar men na afloop een samen een biertje drinkt”, zegt wethouder Jos Hoenderboom over het alcoholgebruik in de gemeente. Het aantal dat er meer mensen een biertje of een wijntje drinken, maakt het lastig om het algehele alcoholgebruik omlaag te brengen. De krachtigere aanpak van Oost Gelre richt zich dus op overmatig alcoholgebruik. In de afgelopen jaren heeft samenwerking met onderwijs en de horeca geleid tot een lichte afname van alcoholgebruik. “De gemeente Oost Gelre wil graag dat jongeren zo gezond en veilig mogelijk kunnen opgroeien. Hier hoort bij dat jongeren onder de 18 jaar helemaal geen alcohol drinken. En dat jongeren van 18 tot 24 jaar niet al te veel alcohol gebruiken.

“Toezicht en handhaving richten we onder meer op het alcohol schenken aan jongeren onder de 18, doorschenken en de controle op aanwezige vergunningen. Tot slot gaan we ook niet-aangekondigde handhavingsacties op drugsgebruik uitvoeren. Hiermee willen we het drugsgebruik uit de anonimiteit halen”, aldus het college.

Hotspots

“We willen onze handhaving bewust inzetten op vooraf aangewezen hotspots. Voorbeelden van hotspotlocaties zijn: uitgaanshoreca, cafés, evenementen, sporttoernooien en -evenementen, supermarkten, avondwinkels en slijterijen en hokken & keten, ontmoetings- en indrinkplekken. Welke locaties op een moment hotspot zijn, kunnen we op elk moment bepalen. Bijvoorbeeld als er meldingen komen van een locatie als veelgebruikte ontmoetingsplek voor jongeren.”

Geschreven door Eveline Zuurbier op 2023-05-10 16:34:26


Mail ons!
Heb jij een tip of opmerking? Mail naar de redactie: redactie@1achterhoek.nl.