Grote problemen dreigen door vol stroomnet, provincie bezorgd

– De vraag naar duurzame elektriciteit groeit veel sneller dan de transportcapaciteit. Daarvoor waarschuwen netbeheerders TenneT en Alliander woensdag. Zonder maatregelen en meer geld dreigt de woningbouw te stagneren en wordt er zelfs gewaarschuwd voor kans op stroomuitval.

Het kabinet kondigt maatregelen aan om de impact van netopstopping te verkleinen. Ook Gelderland wil samen met gemeenten en de netbeheerders alles op alles zetten om te zorgen voor een stabiele stroomvoorziening. Want volgens TenneT is het zo dat als er komende jaren niets verandert, het net vanaf 2026 vol zit. Dan komt onder meer levering van stroom aan de industrie onder druk te staan en komt nieuwe woningbouw mogelijk zonder stroomvoorziening te zitten.

‘Geschrokken van boodschap’

Gelders energiegedeputeerde Ans Mol: “Ik ben geschrokken van de ernst van de boodschap. Ik wil ook met name de belangen van onze inwoners en onze bedrijven goed meenemen in onze toekomstige strategie, zodat beiden niet in de kou komen te staan. Dat betekent dat er meer maatregelen nodig zijn. We werken al nauw samen in de Energyboard hieraan, met gemeenten, regio’s én samenwerking met netbeheerders.”

Slimme lokale energiesystemen kunnen helpen om het net te ontlasten. Hierover overlegt de provincie nu intensief met netbeheerders en regio’s in de Energyboard Gelderland. Andere maatregelen waaraan gewerkt wordt is het versnellen van procedures, zodat elektriciteitsstations gebouwd kunnen worden op de plekken waar dit nu het meest nodig is en de kabels de grond in kunnen.

Anders omgaan met energie

Naast deze maatregelen moeten bedrijven en huishouden anders leren omgaan met energie. Minder energie gebruiken en efficiënter met vraag en aanbod omgaan. Het zogenaamde spitsmijden. Dit kunnen huishoudens ook meer doen. Vooral elektriciteit gebruiken wanneer er veel duurzame stroom van wind of zon is en minder elektriciteit gebruiken tijdens piekuren of als dit aanbod er niet is.

Geschreven door Marco Loef op 2023-10-19 10:32:17


Mail ons!
Heb jij een tip of opmerking? Mail naar de redactie: redactie@1achterhoek.nl.