Groenloseweg groener en rustiger: naar 30 kilometer per uur zonder drempels

– Van de rechte Groenloseweg in Winterswijk is bekend dat daar doorgaans te hard wordt gereden. Daarnaast is de weg toe aan groot onderhoud. Gemeente Winterswijk wil daarom de weg aanpassen. De weg gaat van een 50 kilometerweg terug naar een weg waar de maximale snelheid 30 kilometer per uur is. De weg wordt groener met extra aanplant in bredere parkeerbermen of een middenberm.

Het gaat om het wegdeel tussen de rotonde bij de Frerikshof-Jaspersweg en de ‘Peperbus’. Dit is de rotonde met de afslagen naar het centrum van Winterswijk. In 2021 stond groot onderhoud aan de Groenloseweg gepland. “Maar er waren meer problemen zoals de hoge gemiddelde snelheid en dat bewoners aan de Groenloseweg aangaven dat de weg onveilig is bij het oversteken naar de eigen woning”, legt wethouder Wassink uit. Door het smalle dwarsprofiel is het niet mogelijk om tot een veilige 50-km inrichting te komen met een gescheiden fietsstrook. Het college stelt daarom voor de weg in te richten naar een 30 kilometerweg “zonder drempels en bloembakken”, aldus wethouder Wassink. De Groenloseweg is de poort naar het winkelgebied. Het centrum van Winterswijk zal ook met de 30-kilometer inrichting goed bereikbaar blijven en zal geen negatieve gevolgen hebben voor de aanrijtijden van de hulpdiensten. “De nieuwe inrichting sluit ook aan bij de trend die je landelijk steeds meer ziet. Wegen in de bebouwde kom worden 30-kilometer wegen.”

Bewoners hebben aangegeven dat hun woning moeilijk per fiets bereikbaar is. – Foto: Eveline Zuurbier

Smaller en rustiger rijden

De Groenloseweg wordt op de eerste plaats smaller. Daarvoor zijn schetsontwerpen gemaakt met groene parkeerstroken en ruimte voor de voetganger. Er ligt ook een optie voor een groene middenberm waarbij de rijstroken worden gesplitst. “Het doel is dat je de snelheid langzamer maakt en dichterbij de snelheid van fietsers. Nu rijden ze gewoon 60 kilometer per uur, straks is dat veertig? Nu rijden ze je de vouwen uit de broek wanneer je op de fiets zit. Er zijn gelukkig ook mensen die netjes rijden en zich houden aan de maximumsnelheid van 50 kilometer per uur.”

Wethouder Wassink hoopt dat komend najaar met de aanpak van de Groenloseweg begonnen kan worden. Eerst moet de raad over het collegevoorstel een besluit nemen.

Geschreven door Eveline Zuurbier op 2022-10-07 14:20:54


Mail ons!
Heb jij een tip of opmerking? Mail naar de redactie: redactie@1achterhoek.nl.