Gemeente Aalten, Oost Gelre en Winterswijk doen alledrie mee aan de Veiligheidsmonitor 2023

– De Veiligheidsmonitor is een tweejaarlijks onderzoek naar veiligheid, leefbaarheid en slachtofferschap. En wordt sinds 2012 uitgevoerd door I&O Research en het CBS, in opdracht van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Het onderzoek bestaat uit een landelijke steekproef en lokaal maatwerk. Individuele gemeenten kunnen extra enquêtes laten uitvoeren en eigen vragen toevoegen. De drie gemeentes uit de Oost-Achterhoek, Aalten, Oost Gelre en Winterswijk, doen hieraan mee.

Het gaat over de mate van criminaliteit, het gevoel van onveiligheid, buurtproblemen en over het optreden van de gemeente en politie. Aan zo’n 8000 inwoners worden vragen gesteld over onder meer over rommel op straat, hinder van rondhangende jeugd, inbraken of insluipingen en cybercrime -oplichting via internet en ondermijning digitale systemen- als graadmeter voor de algehele veiligheid in de omgeving. De resultaten van dit tweejaarlijkse onderzoek

Het onderzoek bestaat uit een landelijke steekproef (n=65.000). Daarnaast kunnen individuele gemeenten kiezen voor meer enquêtes onder inwoners van hun gemeente zodat ook voor dit gebied betrouwbare uitspraken gedaan kunnen worden. Tot op het niveau van kernen, wijken en/of buurten kan zo betrouwbare informatie worden opgehaald over de beleving van veiligheid.

Wat de drie gemeenten met de resultaten doen

De gemeente gebruikt de resultaten van dit terugkerende onderzoek bij het vormgeven en evalueren van haar veiligheidsbeleid. De resultaten verwachten de gemeenten in maart 2024.

Burgemeester Annette Bronsvoort (Oost Gelre) benadrukt het belang van de Veiligheidsmonitor: “Heeft u een uitnodiging gekregen, doe dan vooral mee aan dit onderzoek. We vinden het belangrijk dat iedereen in Oost Gelre veilig en plezierig kan wonen en werken. Een leefbare buurt maak je samen. Daarom horen we graag hoe onze inwoners dit ervaren. Die informatie helpt ons om het beleid beter af te stemmen op de wensen en ervaringen die leven. Maar dit heeft alleen zin als zo veel mogelijk inwoners meedoen.” In gemeente Oost Gelre selecteerde het CBS hiervoor 2141 inwoners.

Ook de burgemeester Anton Stapelkamp (Aalten) en Joris Bengevoord (Winterswijk) beamen dat. Het CBS heeft in fde gemeente Aalten 2374 inwoners uitgezocht die een brief met vragen krijgen. Stapelkamp: “Met de resultaten uit dit onderzoek kunnen we ons beleid beter afstemmen”. Het is belangrijk dat zoveel mogelijk van de burgers die benaderd worden meedoen aan het onderzoek: Hoe hoger de deelname, hoe meer betekenisvol de uitkomsten van het onderzoek zijn.”

In Winterswijk worden 3614 inwoners benaderd om een evenwichtig beeld te krijgen over veiligheid. Bengevoord: “Het is essentieel dat we weten wat de inwoners van de veiligheid en leefbaarheid in onze gemeente vinden. Daarmee kunnen we ons beleid beter afstemmen op hun wensen en ervaringen.”

Uitnodiging per post

Deelnemers aan het onderzoek krijgen per post een uitnodiging om de vragenlijst van de Veiligheidsmonitor in te vullen. In de afgelopen jaren is het onderzoek al in meer dan 300 Nederlandse gemeenten uitgevoerd. Vanaf deze 8 augustus doen de drie gemeenten mee.

Geschreven door Eveline Zuurbier op 2023-08-08 10:17:20


Mail ons!
Heb jij een tip of opmerking? Mail naar de redactie: redactie@1achterhoek.nl.